Nově akreditované doktorské studijní programy

 

Aplikovaná a krajinná ekologie
Aplikovaná bioklimatologie
Aplikovaná zoologie
Biologická chemie
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
Provoz strojů a zemědělských technických systémů
Rybářství a hydrobiologie
Výživa a krmení zvířat
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Obecná a speciální zootechnika

 

Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Dokumenty pro doktorské studium

AgroContact | s námi porostete