Nově akreditované doktorské studijní programy

 

Aplikovaná a krajinná ekologie
Aplikovaná bioklimatologie
Aplikovaná zoologie
Biologická chemie
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
Provoz strojů a zemědělských technických systémů
Rybářství a hydrobiologie
Výživa a krmení zvířat

Studijní obory s končící akreditací

 

Uchazeči budou přijati do těchto studijních oborů,

ale po obdržení akreditace budou převedeni do nově akreditovaných studijních programů.

 

Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika

 

Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Dokumenty pro doktorské studium

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí