Nabídka oborů doktorského studia

 

Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná bioklimatologie
Molekulární biologie a genetika živočichů
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Rostlinolékařství
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Technika a mechanizace zemědělství
Zemědělská chemie

 Akreditované obory ke stažení


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Dokumenty pro doktorské studium

AgroContact | s námi porostete