Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Studium vás nadchne nejen svým zaměřením, ale také bohatou praktickou výukou. Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Aktuálně na AF MENDELU

Veškerá výuka na AF MENDELU probíhá od 12. 10. 2020 pouze on-line až do konce semestru.

Úřední hodiny v měsíci prosinci

Užijte si Noc vědců 2020 u vás doma, začínáme 27.11. 2020 v 17 hodin

Seminář proběhl 12. 11. 2020. Odkaz na záznam...

Aktuální informace k podání přihlášky do 30. 11. 2020

Brněnská zimoviště kachničky mandarínské monitoruje Vladimír Mikule z Ústavu chovu a šlechtění zvířat Agronomické fakulty MENDELU.

Důležitá informace pro zahraniční studenty – proveďte kontrolu zadaného místa hlášení pobytu v ČR u cizinců v UIS

Desítky českých vědců, včetně děkanů přírodovědeckých fakult v Česku, kritizují rozhodnutí vlády o zahájení příprav první části...

Začátek nového akademického roku brněnským studentům ozvláštní nové univerzitní pivo. Dvanáctku Mendelbier uvařil pivovar Moravia ve spolupráci...