Agronomická fakulta MENDELU již sto let připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních programů. Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života.

Studium vás nadchne nejen svým zaměřením, ale také bohatou praktickou výukou. Znalosti budete získávat jak v lavicích, tak v laboratořích s moderním vybavením, ve sklenících, na školním zemědělském podniku, v jezdeckém klubu nebo v potravinářských poloprovozech - pivovaru, pekárně či poloprovozu na zpracování masa a mléka.

Díky širokým možnostem uplatnění se z vás může stát profesionální zemědělec, meteorolog, projektant vodních staveb, biotechnologický výzkumník, inspektor v potravinářství nebo třeba zootechnik. Pevný teoretický základ a důkladná praktická výuka vám skýtá bohaté možnosti seberealizace a splnění vašich profesních snů.

Aktuálně na AF MENDELU

Deštivé počasí přispělo, kromě zmírnění dopadů dlouhodobého sucha, také k invazi slimáků do polí a zahrad. Největší škody působí...

Napsali jste skvělou bakalářku, diplomku nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím? Chtěli byste výsledky své vědecké práce...

Upozorňujeme na změnu úředních hodin v měsíci srpnu 2020.

 V České republice se jedná o unikátní experiment, který probíhá již padesátým rokem na Školním zemědělském podniku v Žabčicích.

Nejen dojené krávy, ale také vykrmovaní býci v českých stájích by mohli mít v budoucnu chytré obojky a čipy, které sbírají data. Farmář...

27. ročník mezinárodní konference posluchačů doktorského studia MendelNet 2020
11. a 12. 11. 2020

16. července 2020 zasedla Hodnotitelská komise na pracovišti Ústavu technologie potravin

Vernisáž k zahájení ve čtvrtek 2. 7. v 15:00 na Moravském náměstí „U Jošta“

Gratulujeme k úspěšnému zvládnutí SZZ! Po státnicích nicméně přicházíte o status studenta. Co se tím pro vás mění?