Aktuální informace ze dne 14.2.2022

 

Setkání akademické obce Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Vedení Agronomické fakulty a Akademický senát AF MENDELU zvou všechny členy akademické obce fakulty na setkání, které se uskuteční v pondělí 21. 2. 2022 od 10 h v posluchárně C01 a současně bude setkání akademické obce přenášeno prostřednictvím MS Teams.

Členy akademické obce AF jsou akademičtí pracovníci a studenti AF MENDELU.

Setkání Akademické obce bude možné navštívit i on-line formou, a to v týmu v MS Teams "Setkání AO AS AF MENDELU 2022" (link pro připojení: ZDE, kód pro přístup: wssimo2).

 

Program: 

1. Informace o činnosti Akademického senátu AF.

2. Informace vedení Agronomické fakulty.

3. Diskuse.

 

Předpokládaná doba jednání 10 - 12h, po dobu setkání AO je vyhlášeno děkanské volno.

 

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.                                                          prof. Dr. Ing. Jan Mareš

      předseda AS AF                                                                                 děkan AF

 

Pozvánka ke stažení: ZDE

 


 

Aktuální informace ze dne 10.2.2022:

 

Výsledky návrhového kola doplňovacích voleb do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty

Ve dnech 7. – 9. února 2022 proběhlo návrhové kolo doplňovacích voleb do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty.

Volební účast: 58,6 %.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 130.

Počet platných hlasovacích lístků: 130.

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0.

Seznam kandidátů v pořadí dle hlasů, kteří obdrželi více než 5 % hlasů, je uveden v tabulce 1. Kompletní výsledky návrhového kola jsou k dispozici na vyžádání u volební komise.

Pořadí

Kandidát

Počet hlasů

Podíl z platných hlasů (%)

1.

Ing. Dalibor Húska, Ph.D.

33

25,4%

2.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D

26

20,0%

3.

prof.Dr. Ing. Luděk Hřivna

15

11,5%

4.

doc. Ing. Petr Sláma, Ph.D.

11

8,5%

5.

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

11

8,5%

6.

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

10

7,7%

Tabulka 1 – Pořadí kandidátů vzešlých z návrhového kola

 

Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

Předsedkyně volební komise

 


 

Aktuální informace ze dne 4.2.2022:

 

Vážené akademické pracovnice a pracovníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

od pondělí 7. února 2022 (od 9:00) bude možné volit v návrhovém kole doplňovacích voleb do AS za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty. Tato aplikace bude otevřena nepřetržitě do středy 9. února 2022 (do 12:00).

V návrhovém kole je možné volit pouze jednoho kandidáta/ku, a to zápisem příjmení, jména a osobního čísla v příslušném poli formuláře.

Odkazy na platný Volební řád a seznam akademických pracovníků jsou uvedeny přímo v ePrůzkumu.

 

Volební komise

 


 

Aktuální informace ze dne 2.2.2022:

 

Vážení akademičtí pracovníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
 
dne 1. 2. 2022 byly vyhlášeny předsedou AS MENDELU prof. Skládankou doplňovací volby do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty, a to v souvislosti s ukončením členství současného děkana AF prof. Mareše.
 
Volby budou probíhat on-line prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.
 
Harmonogram voleb:
  • Návrhové kolo: 7. 2. 2022 (od 9:00) – 9. 2. 2022 (do 12:00)
  • Volební kolo: 14. 2. 2022 (od 9:00) – 16. 2. 2022 (do 11:00)
 
Volební aplikace bude v uvedených termínech spuštěna nepřetržitě tak, aby akademičtí pracovníci měli možnost volit i mimo prostory MENDELU.
 
Další informace v souvislosti s volbami budou průběžně uveřejněny na webových stránkách Agronomické fakulty.
 
 
Volební komise
AgroContact | s námi porostete