AKTUÁLNĚ

20. 1. 2021 -

Veškeré zkoušení na AF probíhá pouze on-line formou.
Letní semestr začne on-line !

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření nemoci Covid-19 a s ohledem na zajištění bezpečnosti a zdraví studentů a zaměstnanců Agronomické fakulty nařizuji, že veškeré zkoušky a zápočty budou s účinností od 13. 1. 2021 do 5. 2. 2021 probíhat výhradně on-line formou dle vypsaných termínů v UIS. 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

NAŘÍZENÍ DĚKANA 1/2021 o ověřování znalostí studentů Agronomické fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech ke stažení

 

Z dopisu paní rektorky studentům (17.1.2021):

Vážené studentky a studenti,
obracím se na Vás v době, kdy se intenzivně připravujeme na výuku v letním semestru 2020/2021.
Univerzita velmi pozorně sleduje vývoj epidemické situace, mimo jiné nabídla podporu očkování proti covid-19, vytvoření očkovacích míst apod.
Ale současný vývoj zatím není příliš optimistický. Proto jsme rozhodli, že výuka v letním semestru 2020/2021 bude zahájena podle platného harmonogramu, ale bude probíhat on-line. A to nejméně do 28. 3. 2021. V následujícím období budeme reagovat na aktuální vývoj epidemické situace a především platná nařízení vlády ČR. Vždy Vás budeme informovat v co největším předstihu, abyste se na změnu mohli připravit.
Tato organizace studia se týká také zahraničních studentů, zejména z programu ERASMUS+, které upozorňujeme na zahájení výuky on-line a žádáme, aby svůj příjezd na univerzitu posunuli až na 15. 3. 2021.
Za vedení univerzity Vám přeji mnoho úspěchů ve studiu a vyjadřuji přesvědčení, že krizovou situaci úspěšně zvládneme.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

 

 

Na základě aktuálního usnesení vlády platí:

  • Zákaz osobní přítomnosti více než 10 studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách
  • Zákaz poskytování ubytování na kolejích těm studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Výjimku tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání. Bližší informace o aktuálních podmínkách ubytování na kolejích najdete na stránkách Správy kolejí a menz MENDELU.

Na základě posledního jednání krizového štábu MENDELU platí:

  • Individuální návštěvy knihovny a studovny jsou povoleny při dodržování všech opatření. Více informací o aktuálním provozu knihoven najdete zde.
  • Od středy 13. 1. menza podává jídlo pouze do krabičky k odnosu s sebou, aby se eliminovala možnost šíření nákazy. Konzumace jídla na místě není možná.
  • Letní semestr bude probíhat on-line (i zkoušky budou většinou v on-line podobě - konkrétní informace studenti zjistí od jednotlivých fakult). Případné změny výuky do fyzické podoby budou avizované s dostatečným předstihem.

Krizový štáb Mendelovy univerzity v Brně se dohodl na změně barvy univerzitního semaforu od 12. října na barvu červenou.

 

Zákaz veškeré kontaktní výuky 

Na základě aktuálního Usnesení vlády České republiky (platného od 2. 11. 2020) je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na MENDELU. Zákaz se vztahuje i na praxi, praktickou výuku, výuku v laboratořích a individuální konzultace. Celý režim výuky kompletně přechází do on-line prostoru.

Individuální návštěvy knihovny a studovny jsou povoleny při dodržování všech opatření. Návštěva menzy je možná, je však nutné dodržovat všechna opatření (roušky, desinfekce, rozestupy).

Studijní záležitosti je nutné řešit vždy se svojí studijní referentkou emailem.

Platí mimo jiné zákaz osobní přítomnosti studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce a zkouškách (účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob). Dále platí zákaz poskytování ubytování na kolejích těm studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Bližší informace o aktuálních podmínkách ubytování na kolejích najdete na stránkách Správy kolejí a menz MENDELU.

 

Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Režim na univerzitě se řídí předpisem ze dne 4.9. Nařízení rektora č. 10/2020 Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru.

Krizový štáb Mendelovy univerzity v Brně se dohodl na změně barvy univerzitního semaforu od 12. října na barvu červenou.

Home office
Na základě usnesení vlády České republiky je od středy 28. října 2020 nařízeno zaměstnavatelům využívat práci z domova (home office), pokud je to vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám možné. Žádám proto vedoucí pracovníky, aby stanovili režim pracovišť a využívání home office zaměstnanců takovým způsobem, aby byl zajištěn chod všech součástí univerzity. Současně apeluji na vedoucí pracovníky, aby zajistili  dodržování všech hygienických opatření na pracovištích. Jsou zakázány veškeré porady a zasedání s osobní účastí, minimalizujte osobní schůzky v rámci univerzity, co možná nejvíce záležitostí řešte prosím on-line a telefonicky. Menza bude stále v provozu při dodržování hygienických a vládních nařízení (roušky, desinfekce, odstupy).

Společnými silami musíme přispět ke zpomalení šíření nákazy, všechny nás čeká velmi těžké období.

Děkuji Vám za spolupráci, buďte zdrávi,

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

 

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí