Prázdninový provoz od 3. 8. 2020 na studijním oddělení AF MENDELU

28. 7. 2020 -

Upozorňujeme na změnu úředních hodin v měsíci srpnu 2020.

 

Informace pro uchazeče:

Termín podávání přihlášek do navazujícího magisterského studia v rámci druhého kola je do 31. 7. 2020.

Termín podávání přihlášek do bakalářského studia v rámci druhého kola je do 24. 8. 2020.

Přihlášky ke studiu se všemi přílohami ke studiu vhazujte do schránky v budově C před vstupem na studijní oddělení děkanátu u dveří paní Kališové. Přihlášku je také možné vhodit do schránky u vstupu do areálu univerzity, schránka je označena názvem Agronomické fakulty.

V době od 3. 8. do 14. 8. 2020 bude studijní oddělení uzavřeno.

V době od 17. 8. do 31. 8. 2020 budou úřední hodiny pouze ve středu 19. 8. a 26. 8. 2020 od 9.00–11.00, 13.00–14.00 hodin.

Mimo stanovené termíny je možné dohodnout si návštěvu studijního oddělení se studijní referentkou e-mailem nebo telefonicky.                                                                                               

Žádáme uchazeče, aby při vstupu do budovy a na studijní oddělení dodržovali platná hygienická opatření v ČR.

Sledujte aktuální informace o podmínákách přijímacího řízení na webových stránkách fakulty pod odkazem: CHCI STUDOVAT

 

Informace pro studenty:

V době od 3. 8. do 14. 8. 2020 bude studijní oddělení uzavřeno.

V době od 17. 8. do 31. 8. 2020 budou úřední hodiny pouze ve středu 19. 8. a 26. 8. 2020 od 9.00–11.00, 13.00–14.00 hodin.

Mimo stanovené termíny je možné dohodnout si návštěvu studijního oddělení se studijní referentkou e-mailem nebo telefonicky.

V průběhu měsíce srpna můžete žádosti ke studijním záležitostem, podklady k praxím, agendě zahraničního oddělení a přihlášky ke studiu vhazovat do schránky před vstupem na studijní oddělení děkanátu u dveří paní Kališové.

Žádáme všechny studenty, aby při vstupu do budovy a na studijní oddělení dodržovali platná hygienická opatření v ČR.

Sledujte aktuální informace ke studiu na webových stránkách fakulty pod odkazem: STUDUJI

 

Studijní oddělení AF MENDELU, 28. 7. 2020

 

 

 

 

 

AgroContact | s námi porostete