Program Zootechnika - specializace Chov koní a agroturistika

 2 roky studia, titul Ing.

 • Rádi byste se stali profesionály v sektoru chovu koní a jezdectví?

 

Studiem specializace Chov koní a agroturistika se naučíte vše o šlechtění koní, posuzování exteriéru a mechaniky pohybu koní a také budete schopni analyzovat a řešit problémy biotechniky reprodukce a výživy koní a podnikaní v agroturistice.

Budete schopni aplikovat znalosti o chovu koní v praxi a získáte komplexní znalosti v nejvýznamnějších oblastech jejich využití.

Najdete uplatnění ve vrcholném managementu zařízení orientovaných na chov koní a provozování agroturistického zařízení. Získané znalosti můžete využít ve firmách zaměřených na výživu zvířat, ve vrcholných pozicích plemenářských organizací, výzkumných ústavech, chovatelských zařízeních, záchranných stanicích, zoologických zahradách či ve státní správě

 

Jako absolvent programu Zootechnika specializace Chov koní a agroturistika se uplatníte především:

 • v zařízeních určených k chovu koní – hřebčíny, hřebčince, jezdecké stáje, hiporehabilitační centra
 • v zařízeních provozujících agroturistiku
 • v uznaných chovatelských sdruženích koní
 • dozorčí a kontrolní činnost (Česká plemenářská inspekce, Státní veterinární správa, Státní zemědělský intervenční fond)
 • krmivářské podniky zajištující poradenství ve výživě koní
 • výzkumné organizace, vzdělávání v oblasti chovu zvířat.

 

Co z vás bude:

 • Zemědělský specialista zootechnik
 • Zemědělský specialista
 • Zoolog specialista

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Chov koní a agroturistika          Chov koní a agroturistika

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

 • 3 předměty povinné: Šlechtění hospodářských zvířat, Výživa a krmení koní, Chov koní
 • 1 předmět povinně volitelný: Nemoci koní a zoohygiena / Reprodukce koní / Řízení podniku

 

Garant programu: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí