Program Zemědělské inženýrství - specializace Zemědělské inženýrství

(K) studium i v kombinované formě (je momentálně dostupné pod názvem oboru Všeobecné zemědělství)

 2 roky studia, titul Ing.

 • Chtěli byste se podílet na řízení zemědělského podniku v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje?
 • Chtěli byste zastupovat ČR v odborných orgánech EU a mezivládních a mezinárodních organizacích?
 • Chtěli byste se podílet na tvorbě pravidel pro hospodaření s půdou a chov hospodářských zvířat?

 

Studium je zaměřené na zemědělskou výrobu – oblast produkčních systémů v rostlinné a živočišné výrobě; pastvinářství a lukařství, kvality půdy, produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, chovu zvířat, kvality produktů a udržitelného hospodaření v krajině; odpadů ze zemědělství a potravinářství a jejich využití v zemědělských systémech; legislativních otázek souvisejících s ochranou rostlin a veterinární péčí.

Své znalosti si prohloubíte také v oblasti biochemických procesů v systémech krmení hospodářských zvířat a hnojení polních plodin a v oblasti aplikované genetiky ve šlechtění rostlin nebo šlechtění zvířat. Volbou povinně volitelného předmětu můžete své studium směřovat do 3 oblastí:

 • oblasti rostlinné výroby (trh a evidence půdy a šlechtění rostlin)
 • oblasti živočišné výroby (trh a evidence hospodářských zvířat)
 • k evropskému nebo světovému zemědělství (oblast precizního zemědělství, ekologického zemědělství, zemědělství v tropech a subtropech a zemědělské geografie).

 

Co z vás bude:

 • Zemědělský specialista
 • Specialista zemědělských komodit a půdy
 • Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství
 • Ředitel malé organizace
 • Výrobní ředitel

 

Studijní plán specializace Zemědělské inženýrství – povinné a povinně volitelné předměty

 Zemědělské inženýrství          Zemědělské inženýrství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

 • 2 předměty povinné pro celý program: Zemědělská výroba, Řízení zemědělského podniku
 • 1 předmět povinný pro specializaci: Technologie v zemědělství
 • 1 předmět povinně volitelný: Šlechtění rostlin / Šlechtění hospodářských zvířat

 

Studijní plán oboru Všeobecné zemědělství – kombinovaná forma studia 

 

Garant programu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí