Program Zemědělské inženýrství - specializace Agrobyznys

 2 roky studia, titul Ing.

 • Zajímají vás moderní metody řízení, marketingové strategie a nové technologie v zemědělství?
 • Rádi byste se v budoucnu stali dobrými manažery – řediteli či majiteli zemědělských farem a podniků?
 • Chcete obchodovat se zemědělskými komoditami?

 

Cílem studia je prohloubit vaše poznání v oblasti managementu tak, abyste byli se znalostmi zákonitostí zemědělské a potravinářské produkce schopni provádět kvalifikovaná manažerská rozhodnutí, reagující na aktuální změny tržního prostředí jak v horizontálních úrovních, tak v jednotlivých stěžejních komoditních vertikálách.

Volbou povinně volitelného předmětu můžete své studium směřovat do 3 oblastí:

 • oblasti obchodních a marketingových strategií, regionální ekonomiky a politiky a hospodářského práva
 • oblasti oceňování majetku a likvidace pojistných událostí a řízení lidských zdrojů
 • oblasti systému služeb pro zemědělství, udržitelné spotřeby a výroby a precizního zemědělství.

Jako absolvent budete připraven pro vyšší řídící pozice v podnicích agro-potravinářského komplexu a všech doplňkových a navazujících sektorů. Zároveň získáte potřebné znalosti a dovednosti i pro samostatné podnikání nebo se stanete specialisty prodeje v oblasti zemědělství či činnosti ve státní správě.

 

Co z vás bude:

 • Zemědělský specialista
 • Specialista zemědělských komodit a půdy
 • Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství
 • Ředitel malé organizace
 • Výrobní ředitel

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Agrobyznys          Agrobyznys

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

 • 2 předměty povinné pro celý program: Zemědělská výroba, Řízení zemědělského podniku
 • 1 předmět povinný pro specializaci: Prostředky pro rostlinnou a živočišnou výrobu
 • 1 předmět povinně volitelný: Finanční a projektové řízení podniku / Netradiční zdroje energie v zemědělství

 

Garant programu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí