Program Rostlinolékařství

 2 roky studia, titul Ing.

  • Chcete se realizovat v oblasti rostlinolékařství a šlechtění rostlin?

 

Studujte navazující program Rostlinolékařství, který vás připraví na řešení širokého spektra odborných problémů zemědělské prvovýroby a služeb, především v oblasti ochrany rostlin vůči škodlivým činitelům.

Získáte znalosti ze všech hlavních oblastí péče o zdraví zemědělských plodin, zahradních kultur, okrasných rostlin a lesních porostů.

Budete obeznámeni se spektrem hospodářsky závažných a potenciálně nebezpečných původců chorob, škůdců, plevelů a abionóz a s jejich znaky, vlastnostmi, jakož i se způsoby, jimiž ovlivňují výnos a kvalitu produktů a jejich životnost.

Budete umět provádět determinaci původců chorob, škůdců a plevelů moderními diagnostickými metodami, budete schopni rozhodovat o účelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí. 

Získáte tak ucelený soubor znalostí a praktických dovedností nezbytných pro výkon funkcí ve státní správě, institucích a zemědělských podnicích a službách, ve firmách zabývajících se vývojem a distribucí přípravků na ochranu rostlin, včetně požadavků na odbornou způsobilost při výkonu odborné rostlinolékařské činnosti.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský poradce pro ochranu rostlin
  • Zemědělský specialista
  • Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Rostlinolékařství          Rostlinolékařství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné: Regulace škodlivých organismů, Ochrana okrasných rostlin a lesa, Ochrana rostlinných produktů
  • 1 předmět povinně volitelný: Precizní zemědělství / Šlechtění rostlin

 

Garant programu: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete