Program Provoz techniky

 2 roky studia, titul Ing.

  • Zajímají vás technické disciplíny a jejich aplikace v rozličných produkčních systémech? 

 

Během studia získáte hluboké a komplexní vědomosti a dovednosti technického a technologického charakteru. Budete vládnout znalostmi z oblasti řízení procesů tak, aby vaše uplatnění směřovalo do vyššího technického managementu výrobních podniků či servisních středisek nebo i v lákavé sféře výzkumu a vývoje technických systémů.

Studium teoretických vědních disciplín budete rozvíjet a aplikovat v různorodých oblastech techniky tak, abyste byli schopni úkoly a požadavky praxe řešit efektivně z hledisek nejen technických, ale i ekonomických či environmentálních za podpory inovativních nástrojů informačních technologií a moderní instrumentace.

Po ukončení studia budete mít přehled v širokém spektru technických oborů zahrnující konstrukci mobilních i stacionárních prostředků či strojů a jejich údržbu, opravy a obnovu, technickou diagnostiku, exploataci strojů a strojních linek v zemědělství a potravinářství, oblasti spolehlivosti technických zařízení a managementu jakosti, logistice a efektivitě využití energie, automatizaci a využití informačních technologií procesního řízení.

 

Co z vás bude:

  • Manažer dopravy
  • Řídící pracovník obchodně technických služeb
  • Specialista ve zkušebnictví
  • Expert v diagnostice strojů a vozidel

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Provoz techniky          Provoz techniky 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 povinných předmětů:

  • Zemědělská technika
  • Provoz mobilní techniky
  • Nesilniční vozidla
  • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení

 

Garant programu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí