Program Potravinářství a výživa člověka - specializace Technologie potravin

 2 roky studia, titul Ing.

  • Zajímá vás, jak se vyvíjí a vyrábí kvalitní potraviny?
  • Chcete mít v malíku řízení provozu potravinářského podniku?

 

Studium je zaměřeno na výrobu a jakost potravin rostlinného i živočišného původu.

Získáte komplexní schopnosti řízení procesů v potravinářských technologiích založené na nezbytných znalostech chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin, hygieny potravin, výživy člověka, potravinářského inženýrství včetně problematiky balení potravin, podnikového managementu i marketingu. V odbornosti se můžete specializovat výběrem z povinně volitelných předmětů.

Uplatnění naleznete v oboru technologie výroby a vývoje potravin a zpracování potravinářských surovin, zejména na úrovni vyššího managementu potravinářských podniků – jako vedoucí výroby, manažer jakosti nebo technolog vývoje v potravinářských podnicích nebo v gastronomii, ve státní sféře u státních orgánů v oblasti dozoru potravin, dále v odborné potravinářské poradenské činnosti, ve výzkumné a vědecké sféře, v oblasti obchodu a služeb.

 

Co z vás bude:

  • Potravinářský technolog
  • Manažer řízení a kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Technologie potravin          Technologie potravin

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné: Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin, Výroba potravin a potravinářská technika
  • 1 předmět povinně volitelný: Řízení a marketing potravinářských výrob / Chemické a fyzikální vlastnosti potravin / Základy humánní výživy

 

Garant programu: prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí