Program Potravinářství a výživa člověka - specializace Jakost a bezpečnost potravin

 2 roky studia, titul Ing.

  • Zajímá vás kontrola potravin?
  • Chcete mít v malíku analytické metody používané při kontrole jakosti potravin?

 

Studium je zaměřeno na specializované metody použitelné pro analýzu potravin (chemické, mikrobiologické, senzorické) rostlinného i živočišného původu včetně problematiky řízení jakosti, kontroly zdravotní nezávadnosti a označování. Získáte také nezbytné znalosti z oblasti výživy člověka, toxikologie a dozvíte se o funkčních potravinách. V odbornosti se můžete specializovat výběrem z dalších povinně volitelných předmětů.

Uplatnění naleznete v oboru analýzy a kontroly jakosti potravin, především na úrovni středního a vyššího managementu v potravinářských podnicích – jako vedoucí laboratoře pro kontrolu vstupních surovin/expedovaných potravin, vedoucí pracovník koordinující zavedení nových receptur do výroby, kontrolu výrobního procesu potravin podle zásad správné výrobní praxe, a jejich správné označování, a hlavně také ve státní sféře u kontrolních institucí z oblasti potravinářství a zemědělství.

 

Co z vás bude:

  • Vedoucí laboratoře nebo úseku kontroly jakosti potravin
  • Pracovník dozoru nad jakostí a zdravotní nezávadností potravin

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Jakost a bezpečnost potravin          Jakost a bezpečnost potravin

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

  • 3 předměty povinné: Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin, Jakost potravin
  • 1 předmět povinně volitelný: Výživa a fuknční potraviny / Výroba potravin / Bezpečnost potravin

 

Garant programu: prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí