Program Odpadové hospodářství

(K) studium i v kombinované formě

2 roky studia, titul Ing.

  • Není vám lhostejný osud odpadů, chtěli byste přispět k principům naplňování oběhového hospodářství?
  • Zajímají vás moderní trendy a přístupy pro nakládání s odpady? Pak je tento obor určen právě pro Vás!

 

V rámci studia tohoto oboru vám budou popsány způsoby nakládání s odpady z různých odvětví lidské činnosti. Seznámíte se možnostmi dekontaminace půd, zpracování radioaktivních odpadů a se základy ekotoxikologie. Neopomeneme ani bezpečnost provozu a požární ochranu technologií pro nakládání s odpady. Budete mít možnost zúčastnit se exkurzí do zařízení pro nakládání s odpady. Své nabyté teoretické znalosti si vyzkoušíte při řešení experimentálních cvičeních. Naučíte se také vytvářet koncepční návrhy technologií pro nakládání s různými druhy odpadů.

Absolvováním oboru získáte možnost uplatnění jak v soukromém, tak veřejném sektoru.

Uplatnění najdete v podnicích, které se zabývají výzkumem a vývojem technologií pro nakládání s odpady. Můžete se postavit na vlastní nohy a nabízet firmám konzultační činnosti a poradenství v celém rozsahu problematiky odpadového hospodářství. Nebo byste raději chtěli dohlížet na to, zda se nakládá s odpady podle zákona? Po absolvování oboru budete kompetentní k výkonu veřejné správy.

 

Co z vás bude:

  • Vedoucí pracovníci technologií pro zpracování odpadů
  • Pracovníci státní správy, kontrolních a inspekčních orgánů
  • Specialista v oboru odpadového hospodářství a nakládání s odpady

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Odpadové hospodářství          Odpadové hospodářství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 3 předmětů:

  • 2 předměty povinné: Legislativa v odpadovém hospodářství, Technologie zpracování odpadů
  • 1 předmět povinně volitelný: Energetické využití odpadů  / Úprava a čištění vod  / Stavby v odpadovém hospodářství

 

Garant programu: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

 

Pokud budete mít po absolvování studia stále hodně nezodpovězených otázek a budete chtít vědecky pracovat na tématu, které Vás zajímá, není problém. Nabízíme možnost pokračovat v doktorském studiu zakončené získáním titulu Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí