Program Molekulární biologie a biotechnologie - specializace Molekulární biologie a biotechnologie živočichů

 2 roky studia, titul Ing.

 • Chcete studovat něco opravdu zajímavého?
 • Láká vás práce v laboratoři a chtěli byste mít příležitost pracovat s nejmodernější laboratorní technikou?
 • Chcete studovat různé formy živých organismů od buňky až po celistvý organismus?
 • Zajímá vás genové inženýrství včetně moderních editací genomu, o kterém se dnes tak často hovoří?
 • Víte o tom, že biotechnologie jsou celosvětově jednou z nejprogresivnějších oblastí na poli výzkumu a vývoje?

 

Rozhodněte se pro specializaci Molekulární biologie a biotechnologie živočichů a získejte tak metodologické a technologické vzdělání v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky živočišných organismů.

Můžete se pak uplatnit ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, genových bankách, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie.

Vybavíme vás vědomostmi a schopnostmi, které vám umožní efektivní vedení pracovního kolektivu.

 

Co z vás bude:

 • Biotechnolog
 • Aplikovaný molekulární biolog
 • Vědecko-výzkumný pracovník
 • Vysokoškolský učitel
 • Učitel odborných předmětů střední školy
 • Zemědělský specialista

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Molekulární biologie a biotechnologie živočichů          Molekulární biologie a biotechnologie živočichů

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze čtyř předmětů:

 • 1 předmět povinný pro program: Biotechnologie
 • 2 předměty povinné pro specialiaci: Genetika živočichů a Molekulární biologie živočichů
 • 1 předmět povinně volitelný pro specializaci: Biochemie živočichů / Výživa a potravinářské biotechnologie / Biotechnologie ve šlechtění zvířat

 

Garant programu: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí