Program Molekulární biologie a biotechnologie - specializace Molekulární biologie a biotechnologie rostlin

 2 roky studia, titul Ing.

 • Chcete studovat různé formy rostlinných organismů od buňky až po celistvý organismus?
 • Zajímají vás metody moderní genetické diagnostiky a editace genomu?
 • Víte o tom, že biotechnologie jsou celosvětově jednou z nejprogresivnějších oblastí na poli výzkumu a vývoje?
 • Zažijte si vědu na vlastní kůži a zapojte se do výzkumné práce v našich laboratořích. Studujte obor, který vám opravdu dává smysl.

 

Rozhodnete-li se pro specializaci Molekulární biologie a biotechnologie rostlin, získáte komplexní pohled na procesy probíhající v rostlinném organismu od molekulární a buněčné úrovně po celistvý organismus. Velká pozornost je také věnována praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky.

Stanete se prakticky zaměřeným inženýrem s technickým a biologickým přehledem v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky. Budete také vybaveni vědomostmi a schopnostmi, které vám umožní efektivní vedení pracovního kolektivu.

Svoje znalosti a dovednosti z oblasti výzkumu rostlinných modelů a metod moderní genetické diagnostiky uplatníte zejména v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví či v péči o životní prostředí.

 

Co z vás bude:

 • Biotechnolog
 • Aplikovaný molekulární biolog
 • Vědecko-výzkumný pracovník
 • Vysokoškolský učitel
 • Učitel odborných předmětů střední školy
 • Zemědělský specialista

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Molekulární biologie a biotechnologie rostlin          Molekulární biologie a biotechnologie rostlin 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

 • 1 předmět povinný pro program: Biotechnologie
 • 2 předměty povinné pro specializaci: Genetika rostlin a Molekulární biologie rostlin
 • 1 předmět povinně volitelný pro specializaci: Biochemie rostlin / Fyziologie růstu, vývoje a stresu / Biologická a chemická ochrana rostlin

 

Garant programu: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí