Program Krmivářství

 2 roky studia, titul Ing.

  • Zajímají vás specifika výživy hospodářských, domácích a jiných zvířat?

 

Studijní program je zaměřen především na problematiku výživy a řízení chovu jednotlivých kategorií hospodářských zvířat, výrobu a zpracování krmiv, komplexní poradenství v chovech hospodářských zvířat, ale i na výživu zvířat zájmových chovů, exotických zvířat a zvěře.

Během studia se seznámíte s principy moderního řízení výživy zvířat, jejich chovem a poruchami zdraví ve vazbě na chyby ve výživě. Získáte znalosti týkající se problematiky krmivářského průmyslu, zvládnete zásady správné výrobní praxe nejen v oblasti výroby, ale i distribuce a skladování krmiv, a to vše ve vazbě na zajišťování produkce bezpečných a zdravotně nezávadných krmiv a následně potravin.

Získáte znalosti v zásadních zootechnických disciplínách týkajících se chovu hospodářských zvířat, zoohygieně, managementu zdraví zvířat, technice používané v rámci krmivářského průmyslu a krmení zvířat, základech podnikového managementu, krmivářského softwaru, laboratorní techniky, a navíc absolvujete speciální výuku komplexního poradenství v oblasti krmivářství, chovu, výživy a zdraví zvířat.

 Po ukončení studia se stanete odborníky pro oblast krmivářství, výživy, krmení, chovu zvířat a managementu jejich zdraví.

 

Co z vás bude:

  • Specialista na výživu zvířat
  • Specialista v oblasti krmivářství
  • Poradce pro oblast výživy, chovu a managementu zdraví zvířat
  • Specialista zemědělských komodit a prodeje krmných směsí
  • Zootechnik

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Krmivářství          Krmivářství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 povinných předmětů:

  • Krmivářství
  • Chov hospodářských zvířat
  • Výživa a krmení hospodářských zvířat
  • Kontrola výživy a zdraví hospodářských zvířat

 

Garant programu: prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí