Program Agroekologie - specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy

 2 roky studia, titul Ing.

 • Víte, v čem spočívají pozemkové úpravy? A že jsou úzce spojeny s ochranou zemědělské půdy?
 • Chcete vědět, jak se vyvíjí realitní trh se zemědělskou půdou a jak zvýšit cenu půdy?

 

Magisterské studium navazuje na základní znalosti a dovednosti z geodetických a projekčních prací a dále rozšiřuje vědomosti z problematiky půdní mikrobiologie, kvality a zdraví půd nebo sanací a rekultivací půd.

Naučíte se pracovat s dalšími počítačovými programy, seznámíte se s problematikou dálkového průzkumu Země a budete schopni modelovat erozní a odtokové procesy.

Porozumíte trhu s nemovitostmi, oceňování majetku a budete schopni se orientovat v zemědělských dotacích.

Po ukončení studia se stanete odborníky na krajinné a územní plánování, uplatnění najdete v projekčních kancelářích, na pracovištích využívajících GIS, v realitních kancelářích, ve správě majetku a v poradenských a zprostředkovatelských službách.

Po naplnění zákonných podmínek můžete získat oprávnění k projektování pozemkových úprav.

 

Co z vás bude:

 • Referent životního prostředí
 • Referent stavebního úřadu
 • Referent specialista územního plánování
 • Projektant pozemkových úprav
 • Geodet
 • Správce majetku
 • Realitní makléř
 • Odborný poradce v oblasti trhu s nemovitostmi a oceňování majetku

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Pozemkové úpravy a ochrana půdy          Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

 • 3 předměty povinné pro celý program: Krajinná ekologie v souvislostech, Krajinné a územní plánování, Environmentální bezpečnost
 • 1 předmět povinný pro specializaci: Degradace a obnova ekostability zemědělské krajiny

 

Garant programu: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí