Program Agroekologie - specializace Agroekologie

 2 roky studia, titul Ing.

 • Chcete vědět, co je to udržitelná krajina a jak jí dosáhnout?
 • Zajímá vás, jaké v ní existují vazby a jak fungují jednotlivé procesy konkrétně v zemědělské krajině? Víte, jak zajistit její větší stabilitu?
 • Je pro Vás prioritou přírodě blízký způsob hospodaření s nízkou environmentální zátěží směřující ke zdravé a funkční zemědělské krajině a průběžná péče o ni?

 

V průběhu magisterského studia budete navazovat na znalosti základních vztahů, vazeb a procesů v zemědělské krajině, které budete dále rozvíjet.

 Získáte odbornost ke zpracování návrhů agro-ekologické optimalizace území. Budete se správně orientovat jak v agrotechnických postupech, tak i v koncepčním řešení problematiky prevence vzniku odpadních produktů v souvislosti s environmentálním řízením podniku či organizace.

Po ukončení studia se stanete odborníky na identifikaci problémů a návrhů možných řešení v zemědělské krajině, včetně zohlednění problematiky krajinného rázu, ale také na volbu vhodných krajině-ekologických výzkumných metod a jejich aplikaci v zemědělské a projektové praxi, včetně poradenství. Taktéž získáte předpoklady pro výkon řídících funkcí ve státní a regionální správě.

 

Co z vás bude

 • Agroekolog specialista
 • Zemědělský poradce
 • Krajinář pro ochranu přírody a krajiny
 • Podnikový ekolog
 • Zemědělský projektant
 • Specialista životního prostředí státní správy
 • Hodnotitel rizik v zemědělské krajině

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Agroekologie          Agroekologie

Státní závěrečná zkouška – obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze 4 předmětů:

 • 3 předměty povinné pro celý program: Krajinná ekologie v souvislostech, Krajinné a územní plánování, Environmentální bezpečnost
 • 1 předmět povinný pro specializaci: Geografie zemědělského hospodářství

 

Garant programu: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

 

Pokud úspěšně absolvujete NMgr. studium, můžete pokračovat následně v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí