Program Zootechnika - specializace Zootechnika

 3 roky studia, titul Bc.

 • Zajímají vás moderní trendy přístupu ke zvířatům?
 • Nové vědecké metody chovu zvířat?
 • Modernizace technologických systémů chovu zvířat?

 

V rámci studia získáte biologické, technické, technologické a ekonomické znalosti o chovu hlavních druhů hospodářských zvířat a využití jejich produkčního a mimoprodukčního potenciálu k úspěšnému řízení podniku.

Budete schopni rozhodovat o organizaci stád zvířat, aplikovat poznatky o technologiích a technikách chovu, reprodukci a výživě zvířat do chovatelské praxe. Na základě etologických, zoohygienických a veterinárních poznatků budete schopni chovat zdravá a vitální zvířata, jež budou využitelná k produkci bezpečných potravin a pro zájmové a sportovní využití.

Budete umět vhodně sestavovat a kontrolovat kvalitu krmné dávky pro jednotlivé druhy zvířat a věkové kategorie.

Po absolvování studia se z vás stanou odborníci především pro střední management podniků orientovaných na chov skotu, prasat a drůbeže. Získané znalosti využijete ve výživářských a plemenářských podnicích, výzkumných ústavech, státní správě či obchodní činnosti.

 

Co z vás bude:

 • Zootechnik
 • Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu
 • Zoologický asistent

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

 • Zootechnika
 • Chov koní a agroturistika
 • Krmivářství
 • Rybářství a hydrobiologie

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Zootechnika          Zootechnika

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky:

ze 2 předmětů:

 • 1 povinný předmět – Zootechnika
 • 1 povinně volitelný předmět – Reprodukce zvířat / Výživa a krmení hospodářských zvířat

 

Garant studijního programu: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.

 

 

Romana Vráblová, ambasadorka studijního programu Zootechnika

„Po tom, čo som sa nedostala na školu, na ktorú som sa hlásila pôvodne, som si povedala, že na rok vyskúšam svoju druhú možnosť, a po roku sa rozhodnem čo ďalej. Samozrejme MENDELU bola láska na prvý pohľad a po mesiaci ma už ani nenapadlo školu zmeniť.“

 

 

David Jeník, ambasador studijního programu Zootechnika

„Moje studium na fakultě začalo studiem zootechniky. Od začátku jsem věděl, že chci pracovat se zvířaty. Fakultu jsem si hned zamiloval, ale především pak lidi na ní, atmosféru a pohodu, která na celé fakultě panuje. Bonus byla možnost zahraničních stáži a využití Erasmu, díky kterým jsem měl tu možnost navštívit země jako JAR, Zambie či Jemen resp. ostrov Sokotra.

 

Klidně nám napiš svůj dotaz na ambasador.zot@mendelu.cz

 

 

Ing. Martin Blažek, produktový manažer a specialista pro drůbež ve firmě DeHeus a.s., rozjíždí vlastní firmu založenou za účelem vykrmování kuřecích brojlerů, absolvent AF MENDELU

„I když je vývoj v jednotlivých segmentech našeho oboru neuvěřitelně rychlý a je nutné neustálé studium a čerpání nových informací, některé zákonitosti zůstávají. A to jsou právě ty momenty, kdy zavzpomínáte na alma mater, na to, co vám dala, že se o získané informace na Mendelově univerzitě v Brně můžete stále opřít.“

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí