Program Zootechnika - specializace Rybářství

3 roky studia, titul Bc.

 • Chcete se stát odborníkem na chov ryb?
 • Rozumět vodním ekosystémům?
 • Pochopit význam rybníků v krajině?

 

V rámci studia získáte znalosti o chovu ryb, jejich výživě a veterinární problematice. Orientovat se budete ve vodních ekosystémech, jejich společenstvech, potravních vztazích a udržitelném rybářském využití.

Budete mít praktické zkušenosti s odběry a zpracováním vzorků vody, s dokumentací havarijních situací. Budete schopni determinace základních druhů bezobratlých živočichů a sladkovodních ryb.

Jako absolvent specializace Rybářství dosáhnete stupně odbornosti vyžadované platnou legislativou pro výkon funkce rybářského hospodáře a rybářské stráže.

Uplatnění najdete ve středním managementu rybářských zařízení orientovaných na produkci sladkovodních ryb, v rybářských svazech, státní správě, výzkumných ústavech, rybochovných zařízeních, nebo podnicích zabývajících se vodohospodářskou problematikou.

 

Co z vás bude:

 • Samostatný rybářský technik
 • Rybářský hospodář
 • Zoologický asistent

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

 • Rybářství a hydrobiologie
 • Zootechnika
 • Chov koní a agroturistika
 • Krmivářství

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Rybářství          Rybářství

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky:

ze 2 předmětů:

 • 1 povinný předmět – Zootechnika
 • 1 povinně volitelný předmět – Ekologie vodního hospodaření / Základy chovu ryb

 

Garant studijního programu: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.

 

 

Romana Vráblová, ambasadorka studijního programu Zootechnika

„Po tom, čo som sa nedostala na školu, na ktorú som sa hlásila pôvodne, som si povedala, že na rok vyskúšam svoju druhú možnosť, a po roku sa rozhodnem čo ďalej. Samozrejme MENDELU bola láska na prvý pohľad a po mesiaci ma už ani nenapadlo školu zmeniť.“

 

 

David Jeník, ambasador studijního programu Zootechnika

„Moje studium na fakultě začalo studiem zootechniky. Od začátku jsem věděl, že chci pracovat se zvířaty. Fakultu jsem si hned zamiloval, ale především pak lidi na ní, atmosféru a pohodu, která na celé fakultě panuje. Bonus byla možnost zahraničních stáži a využití Erasmu, díky kterým jsem měl tu možnost navštívit země jako JAR, Zambie či Jemen resp. ostrov Sokotra.

 

Klidně nám napiš svůj dotaz na ambasador.zot@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí