Program Zemědělské inženýrství - specializace Zemědělské inženýrství

(K) studium je možné i v kombinované formě pod označením „N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství“

3 roky studia, titul Bc.

  • Máte rádi výzvy? Chtěli byste změnit nejenom české zemědělství?
  • Chtěli byste zemědělství šetrné k přírodě a krajině?

 

Studiem specializace Zemědělské inženýrství získáte komplexní přehled o technologických postupech a ekonomických aspektech pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, využívání jejich produkčního a mimoprodukčního potenciálu, včetně znalostí základních ekonomických principů podstatných pro úspěšné podnikání.

Naučíte se analyzovat výrobní procesy v zemědělském podniku, implementovat trvale udržitelný rozvoj do hospodaření zemědělských podniků a využívat moderní digitální technologie a informační nástroje.

Uplatnění najdete v oblasti zemědělského poradenství ve vztahu k rodinným farmám a zemědělským podnikům, v managementu větších zemědělských společností a družstev, v obchodních společnostech, ve šlechtitelských, výzkumných ústavech, ve státní správě (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, odbory Ministerstva zemědělství).

Uplatnění najdete nejenom na trhu práce v České republice, ale v celoevropském hospodářském prostoru.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský poradce
  • Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Zemědělské inženýrství
  • Agrobyznys

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Zemědělské inženýrství          Zemědělské inženýrství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 3 předmětů:

  • 2 předměty povinné: Zemědělská produkce rostlinná a Zemědělská produkce živočišná
  • 1 předmět povinně volitelný pro specializaci: Ochrana životního prostředí / Chov zvířat / Pěstování rostlin

 

Garant programu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

 

 

Kateřina Hubálková, ambasadorka studijního programu Zemědělské inženýrství

„Během školního roku se velmi ráda účastním akcí, které jsou na škole organizovány. Díky tomu jsem si velmi brzy našla mnoho skvělých přátel a člověk tak má v Brně takovou svojí druhou rodinu. Studování na MENDELU tedy není jenom povinnost k učení, ale také je to takový životní styl plný zábavy a přátel.“

Klidně mi napiš dotaz na ambasador.zin@mendelu.cz

 

 

Ing. Miroslav Skřivánek, majitel ekologické zemědělské farmy v Branné, kde zároveň působí jako starosta, absolvent AF MENDELU

„Zemědělství a potravinářství je základní pracovní činností člověka. Vždyť výroba potravin a krmiv je i pro všechny nezasvěcené jednou z priorit každého z nás. Nic na tom nezmění ani automatizace a robotizace naší lidské společnosti. Je důležité vzdělávat odborníky pro současnou zemědělskou praxi, zemědělskou vědu atd. To vše splňuje studium na mé oblíbené Mendelově univerzitě v Brně a její Agronomické fakultě.”

 

 

Ing. Hana Šuláková, Ph.D., Speciální bioložka a forenzní entomoložka, Policie ČR v Kriminalistickém ústavu Praha

„Každý si při studiu může najít svou oblast zájmu. Ten, kdo není ještě rozhodnutý, čím se chce po univerzitě zabývat, může získat všeobecný přehled. Pokud již během studia má představu o své budoucnosti, není vůbec obtížné se stát specialistou. Je to čistě o osobní volbě, prioritách a přístupu ke studiu.”

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí