Program Zemědělské inženýrství - specializace Agrobyznys

3 roky studia, titul Bc.

  • Chtěli byste mít rozhled v oblasti zemědělského marketingu a ekonomiky? Zajímají vás trendy světového a evropského agrárního trhu?
  • Chcete se podílet na řešení globálních problémů souvisejících se zemědělstvím?

 

Studiem specializace získáte znalosti z oblasti ekonomicko-manažerských disciplín na úrovni středního managementu podniků agrosektoru a navazujících sektorů.

Naučíte se orientovat v legislativním prostředí, ovlivňujícím jak produkční, tak podnikatelsko-hospodářské prostředí podniků. Důraz je kladen na schopnost praktické aplikace uvedených znalostí v jejich vzájemném propojení: budete umět samostatně uvažovat a rozhodovat na úrovni nižšího a středního managementu jednotlivých podniků, budete umět uplatnit regionální a environmentální politiku v podnikových strategiích.

V oblasti obchodu využijete své znalosti týkající se zemědělských komodit ve vztahu k národnímu a mezinárodnímu trhu se zemědělskými produkty a při obchodování se zemědělskými komoditami.

Po skončení studia se z vás stanou ekonomové / manažeři v podnicích agro-potravinářského komplexu, ale i všech doplňkových a navazujících sektorů. Získané znalosti a dovednosti uplatníte také pro samostatné podnikání nebo činnosti ekonomických poradců v oblasti zemědělství či činnosti ve státní správě.

 

Co z vás bude:

  • Ekonom v zemědělství
  • Manažer
  • Správce majetku

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Agrobyznys
  • Zemědělské inženýrství

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Agrobyznys           Agrobyznys Bc 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 3 předmětů:

  • 2 předměty povinné: Zemědělská produkce rostlinná a Zemědělská produkce živočišná
  • 1 předmět povinně volitelný pro specializaci: Ekonomika podniků v agrárním sektoru / Právo v podnikání / Zpracování zemědělských produktů

 

Garant programu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

 

 

Kateřina Hubálková, ambasadorka studijního programu Zemědělské inženýrství

„Během školního roku se velmi ráda účastním akcí, které jsou na škole organizovány. Díky tomu jsem si velmi brzy našla mnoho skvělých přátel a člověk tak má v Brně takovou svojí druhou rodinu. Studování na MENDELU tedy není jenom povinnost k učení, ale také je to takový životní styl plný zábavy a přátel.“

Klidně mi napiš dotaz na ambasador.zin@mendelu.cz

 

 

Ing. Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), absolventka AF MENDELU

„Studium Agrobyznysu mi dalo příležitost osahat si zemědělství z mnoha perspektiv a vybrat si vlastní cestu. Každému bych doporučovala, aby během studia přijal jakoukoliv příležitost vyjet do zahraničí nebo absolvovat odbornou stáž ve firmě. Jen v praxi si tak otestuje, co chce a co naopak určitě nechce v životě dělat.“

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí