Program Profesní zemědělství

3 roky studia, titul Bc.

  • Zajímá vás, jak úspěšně pěstovat plodiny či chovat hospodářská zvířata?
  • Plánujete vést rodinnou farmu či máte zájem pracovat v zemědělském podniku?
  • Je pro vás prioritou, kromě produkce zdravých potravin, také ochrana půdy a péče o krajinu?

 

Studijní program vás naučí efektivně hospodařit na zemědělské půdě moderním způsobem.

V rámci studia se seznámíte s moderními způsoby pěstování plodin, které vedou k dosažení rentabilní produkce při zachování úrodnosti půdy. Naučíte se vybrat vhodné odrůdy, hnojiva, budete schopni poznat hlavní polní plevele, choroby a škůdce polních plodin a seznámíte se s možnostmi jejich regulace. V oblasti živočišné produkce získáte znalosti o chovu a výživě hospodářských zvířat a zásady zooveterinární péče. Důraz je kladen rovněž na kvalitu, jakost a zdravotní nezávadnost rostlinných a živočišných produktů. Seznámíte se základními principy fungování zemědělské techniky a s nejnovějšími systémy pro řízení, automatizaci a robotizaci technologických procesů. Získáte informace o legislativních předpisech, dotačních možnostech a základní znalosti z oblasti ekonomiky. Praxi zažijete na Školním zemědělském podniku v Žabčicích a ve špičkových zemědělských podnicích.

Jako absolvent můžete vést soukromé farmy se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu. Uplatnění najdete jako provozní agronomové a zootechnici ve středních i velkých zemědělských podnicích.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský poradce v rostlinné a živočišné výrobě
  • Agronom / Zootechnik

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Profesní zemědělství

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Profesní zemědělství          Profesní zemědělství

Státní závěrečná zkouška – Obhajoba projektu „Analýza systémů hospodaření na farmě“, ústní zkouška ze 2 předmětů:

  • Rostlinná produkce
  • Živočišná produkce

 

Garant programu: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

 

 

Richard Langer, ambasador studijního programu Profesní zemědělství

„Studium na AF pro mě bylo jasnou volbou, splňuje totiž vše, co od vysoké školy očekávám. Vzdělání v perspektivním a velice zajímavém různorodém oboru, úžasné přátele, možnost dostat se na neobvyklá místa a také poznat krásy Brna. No prostě ideální studentský život. Můj obor jsem si vybral, jelikož propojuje rostlinnou a živočišnou výrobu, zaobírá se ochranou půdy a v neposlední řadě trvale udržitelným zemědělstvím.“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.pze@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí