Program Molekulární biologie a biotechnologie

3 roky studia, titul Bc.

  • Chcete studovat něco opravdu zajímavého?
  • Láká vás práce v laboratoři a chtěli byste mít příležitost pracovat s nejmodernější laboratorní technikou?
  • Chcete studovat různé formy živých organismů od buňky až po celistvý organismus?
  • Zajímá vás genové inženýrství včetně moderních editací genomu, o kterém se dnes tak často hovoří?
  • Víte o tom, že biotechnologie jsou celosvětově jednou z nejprogresivnějších oblastí na poli výzkumu a vývoje?

 

Studijní program je zaměřen na aplikovanou genetiku a molekulární biologii mikroorganismů, rostlin a živočichů ve vztahu k biotechnologiím využitelným v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví a péči o životní prostředí. Velká pozornost je věnována praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky a dovedností včetně moderních metod studia a editace genomu s cílem vybavit studenty znalostmi a dovednostmi z oblasti molekulární biologie a biotechnologií (MBB) mikroorganismů, rostlin a živočichů od buňky až po celistvý organismus pro nalezení plnohodnotného uplatnění v praxi a ve vystudovaném oboru.

Po úspěšném ukončení studia najdete uplatnění ve všech typech vědecko-výzkumných institucí jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu nebo jako pracovníci v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie.

 

Co z vás bude:

  • Biotechnický asistent

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
  • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Molekulární biologie a biotechnologie           Molekulární biologie a biotechnologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky ze 3 předmětů:

  • 2 předměty povinné – Genetika / Molekulární biologie
  • 1 předmět povinně volitelný – Biochemie / Mikrobiologie / Biofyzika / Anatomie a fyziologie rostlin / Anatomie a fyziologie zvířat

 

Garant programu: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.

 

 

Lenka Svobodová, ambasadorka studijního programu Molekulární biologie a biotechnologie

„Mým životním snem bylo pracovat ve vědeckém týmu a pokusit se najít lék nebo formu léčby na rakovinu. A to se mi právě plní, pracuji totiž na využívání feritinových nanoklecí pro cílenou dopravu léčiv, což je takovým prvním stupínkem léčby rakoviny.“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.mbi@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí