Program Fytotechnika - specializace Rostlinolékařství

 3 roky studia, titul Bc.

  • Chtěli byste se orientovat ve složitých otázkách ochrany a zdraví rostlin?
  • Pečovat o jejich správný vývoj?
  • Zkrátka stát se “rostlinolékařem”?

 

V průběhu studia se seznámíte s širokým spektrem hospodářsky závažných a potenciálně nebezpečných původců chorob, škůdců, plevelů a abionóz u hlavních polních a zahradních plodin. S jejich znaky, vlastnostmi, jakož i se způsoby, jimiž ovlivňují výnos a kvalitu produktů a jejich životnost.

Naučíte se provádět determinaci původců chorob, škůdců a plevelů moderními diagnostickými metodami, rozhodovat o účelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí.

Díky získanému ucelenému souboru znalostí a praktických dovedností najdete uplatnění zejména ve státní správě, institucích a zemědělských podnicích a službách, v podnicích zabývajících se vývojem a distribucí přípravků na ochranu rostlin.

 

Co z vás bude:

  • Zemědělský poradce pro ochranu rostlin / Rostlinolékař

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Rostlinolékařství
  • Fytotechnika

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Rostlinolékařství         Rostlinolékařství

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky:

ze 2 povinných předmětů:

  • Rostlinná produkce
  • Ochrana polních a zahradních plodin

 

Garant programu: doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 

 

Žaneta Pražanová, ambasadorka studijního programu Fytotechnika

„Již na gymnáziu jsem měla kladný vztah k biologii a rostlinám. Zároveň jsem nechtěla trávit veškerý čas v jedné místnosti, ale spojit teorii s praxí. Přesně tyto možnosti nabízela právě AF, a tak jsem se rozhodla jít studovat Rostlinolékařství. Teď už vím, že studium na AF neznamená jen sedět za stolem, ale součástí je i práce v laboratoři či v terénu. Skvělí lidi, perfektní organizace, pohodová atmosféra a nekonečná zábava – to je AF MENDELU!“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.fyt@mendelu.cz

 

 

Ing. Marian Jurečka, 2014-2017 ministr zemědělství ČR, absolvent AF MENDELU

„Myslím si, že Agronomická fakulta je se svou obrovskou tradicí a velkým množstvím opravdu zkušených pedagogů velice dobrou volbou pro ty, kteří chtějí pracovat v agrární oblasti. Pro mě osobně bylo studium zde velmi zajímavé, škola mě vybavila jak teoretickými znalostmi, tak určitou psychickou odolností, houževnatostí a schopností nic nevzdávat.”

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí