Program Fytotechnika - specializace Fytotechnika

3 roky studia, titul Bc.

Zajímají vás

  • Nejnovější technologické postupy při pěstování rostlin?
  • Dotační politiky EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání?
  • Technika a informační systémy v oblasti precizního zemědělství?

 

Studium specializace Fytotechnika vás připraví na řešení celé škály problematik v rostlinné prvovýrobě a službách.

Budete mít komplexní přehled o přírodních půdně-klimatických faktorech limitujících rostlinnou produkci, o potřebných vstupech při pěstování kulturních rostlin (osivech, hnojivech, prostředcích na ochranu rostlin), požadavcích jednotlivých zemědělských plodin, a tím i specifikách jejich technologií pěstování směřujících k získání dostatečného množství rostlinných produktů požadované kvality.

Po úspěšném absolvování se uplatníte zejména v prvovýrobě pro řízení úseků pěstování rostlin a navazujících provozech, např. v zemědělském zásobování a nákupu nebo ve službách pro zemědělství na pozicích středního managementu.

Uplatnění najdete také ve zpracovatelské sféře, zkušebnictví, výrobě a distribuci osiva, sadby, agrochemikálií a techniky nebo v profesních a zájmových organizacích, pojišťovnictví, poradenství, místní samosprávě i státní správě, kontrolních a inspekčních institucích.

 

Co z vás bude:

  • Agronom
  • Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Fytotechnika
  • Rostlinolékařství

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Fytotechnika          Fytotechnika

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky:

ze 2 povinných předmětů:

  • Rostlinná produkce
  • Výživa rostlin

 

Garant programu: doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 

 

Žaneta Pražanová, ambasadorka studijního programu Fytotechnika

„Již na gymnáziu jsem měla kladný vztah k biologii a rostlinám. Zároveň jsem nechtěla trávit veškerý čas v jedné místnosti, ale spojit teorii s praxí. Přesně tyto možnosti nabízela právě AF, a tak jsem se rozhodla jít studovat Rostlinolékařství. Teď už vím, že studium na AF neznamená jen sedět za stolem, ale součástí je i práce v laboratoři či v terénu. Skvělí lidi, perfektní organizace, pohodová atmosféra a nekonečná zábava – to je AF MENDELU!“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.fyt@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí