Program Aplikovaná technika - specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení

3 roky studia, titul Bc.

  • Chtěli byste se stát “architekty” moderních hal pro chov hospodářských zvířat, skladování krmiva nebo silážních věží?
  • Znát nejnovější technologie a stavební materiály z oblasti zemědělských staveb?

 

Specializace se zaměřuje na problematiku koncepce, technického řešení, správy a údržby zemědělských staveb a technologických zařízení.

Při studiu se naučíte vše pro návrh optimální koncepce a technického řešení stavebních objektů zemědělských staveb a jejich efektivní technickou správu a údržbu.

Získáte znalosti z konstrukce staveb technologického charakteru pro využívání přírodních zdrojů a odpadů, budete schopni analyzovat data ze systémů řízení budov včetně návrhů případných nápravných opatření.

Budete umět navrhovat a komplexně posuzovat zemědělské stavby, zejména z pohledu jejich technických a technologických zařízení a provozních parametrů.

Uplatnění najdete např. jako poradce v oblasti facility management, jako stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu zemědělských staveb a technologických zařízení, správce budov a majetku.

 

Co z vás bude:

  • Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu
  • Stavební technik projektant
  • Správce majetku a budov

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Provoz techniky
  • Odpadové hospodářství
  • Technické znalectví a oceňování

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Zemědělské stavby a technologická zařízení           Zemědělské stavby a technologická zařízení

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

  • 1 předmět povinný pro program: Zemědělská technika
  • 1 předmět povinný pro specializaci: Zemědělské stavby a technologická zařízení

 

Garant programu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

 

 

Tomáš Krajíček, ambasador studijního programu Aplikovaná technika

„Agronomickou fakultu jsem si vybral z jednoho prostého důvodu. Zemědělství je jedno z nejdůležitějších odvětví a je potřeba jej rozvíjet. Technika mě vždy zajímala, a proto bylo hned rozhodnuto.“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.ate@mendelu.cz

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí