Program Aplikovaná technika - specializace Technické znalectví a oceňování

3 roky studia, titul Bc.

  • Chtěli byste se stát experty na ohodnocení majetku, strojů i budov? Spolupracovat s policií při vyšetřování pojistných událostí?
  • Umět posuzovat rozsah a příčiny vzniklých škod?
  • Zajišťovat odborné a znalecké posudky?

 

Specializace se zaměřuje na hodnocení technického stavu a související technické hodnoty, stanovení ceny časové a ceny obvyklé zemědělské, lesnické, potravinářské, environmentální a dopravní techniky a technologických zařízení staveb. Dále na problematiku pojištění a likvidace pojistných událostí těchto movitých věcí jakož i stanovení příčiny a rozsahu jejich případného poškození.

Naučíte se předpisy související se znaleckou činností zejména v oblastech zemědělství, potravinářství, odpadového hospodářství a životního prostředí, Získáte znalosti ekonomických principů a metod oceňování movitého i nemovitého majetku zejména ve výše uvedených oblastech. Budete umět aplikovat metody technické analýzy, diagnostiky a praktické postupy stanované technické hodnoty hmotného majetku a majetek ocenit.

Uplatnění najdete např. jako samostatný znalec v oboru technických zařízení, zejména v oblasti zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, poradce či specialista pro oceňování majetku, jako odhadce ceny hmotného majetku, ve finanční sféře nebo v oblasti pojišťovnictví.

 

Co z vás bude:

  • Samostatný technik likvidace pojistných událostí
  • Znalec v technických oborech

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Provoz techniky
  • Odpadové hospodářství
  • Technické znalectví a oceňování

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

Technické znalectví a oceňování          Technické znalectví a oceňování 

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

  • 1 předmět povinný pro program: Zemědělská technika
  • 1 předmět povinný pro specializaci: Technické znalectví a oceňování

 

Garant programu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

 

 

Tomáš Krajíček, ambasador studijního programu Aplikovaná technika

„Agronomickou fakultu jsem si vybral z jednoho prostého důvodu. Zemědělství je jedno z nejdůležitějších odvětví a je potřeba jej rozvíjet. Technika mě vždy zajímala, a proto bylo hned rozhodnuto.“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.ate@mendelu.cz

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí