Program Aplikovaná technika - specializace Provoz techniky

3 roky studia, titul Bc.

 • Baví vás technika a technické systémy? Chcete se dozvědět všechny principy, jak technika funguje, a hlavně se naučit, jak techniku správně a efektivně používat a provozovat? 

 

Specializace Provoz techniky se zaměřuje na mobilní technické prostředky a technologické systémy, soustřeďuje se na dopravní prostředky i speciální vozidla. Hlavním cílem specializace je přitom optimalizace energetické efektivity technických systémů v rámci provozního nasazení.

Získáte znalosti efektivního nasazení vozidel v dopravních řetězcích, systémů pohonů vozidel a speciálních strojů a poznáte principy diagnostických a údržbových zásahů včetně organizace opravárenských provozů.

Budete umět diagnostikovat moderními metodami provozní parametry vozidel, navrhovat údržbové metody, odhalovat potenciální obtíže i způsoby jejich odstranění u vozidel i složitých technologických celků.

Své uplatnění najdete v provozní sféře jako vedoucí provozu technologických systémů a vozového parku, ve specializovaných zkušebnách, v technickém poradenství i podnikání souvisejícím s technikou i v řízení obchodně-servisních center techniky.

 

Co z vás bude:

 • Specialista nasazení a provozu strojů
 • Technik prodeje a servisu vozidel
 • Samostatný strojírenský technik
 • Servisní technik
 • Zemědělský specialista mechanizátor
 • Vedoucí technických investic a engineeringu

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

 • Provoz techniky
 • Odpadové hospodářství
 • Technické znalectví a oceňování

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Provoz techniky          Provoz techniky

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • 1 předmět povinný pro program: Zemědělská technika
 • 1 předmět povinný pro specializaci: Dopravní a manipulační technika

 

Garant programu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

 

 

Tomáš Krajíček, ambasador studijního programu Aplikovaná technika

„Agronomickou fakultu jsem si vybral z jednoho prostého důvodu. Zemědělství je jedno z nejdůležitějších odvětví a je potřeba jej rozvíjet. Technika mě vždy zajímala, a proto bylo hned rozhodnuto.“

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.ate@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí