Program Aplikovaná technika - specializace Odpadové hospodářství

3 roky studia, titul Bc.

  • Jak se u nás a v zahraničí nakládá s odpady?
  • Co je to oběhové hospodářství?
  • Jaký vliv má chování lidstva na přírodu?

 

Pokud Vás odpovědi na tyto a další otázky zajímají, chcete vědět, co je takzvaně za „oponou“ a stát se v této perspektivní oblasti odborníky, pak je tento obor určen právě pro Vás! 

Specializace Odpadové hospodářství rozvíjí přehled v oblasti zpracování odpadů a souvisejících právních předpisů nutných pro práci v oboru. Při studiu je důraz kladen na co nejširší základ studia, který je nezbytný pro pochopení návazností při nakládání s různými odpady. Zmíněny budou moderní a perspektivní směry vedoucí k minimalizaci produkce odpadů a naplňování strategií oběhového hospodářství.

Studiem získáte znalosti o jednotlivých technologiích pro zpracování odpadů. Naučíte se navrhovat technologie a stavby pro zpracování odpadů. Získané teoretické znalosti budete procvičovat v laboratorních cvičeních. Budete se účastnit exkurzí do technologií pro zpracování odpadů.

Uplatnění najdete ve firmách, které s odpady nakládají nebo je využívají. Pokud vás bude zajímat dodržování platných zákonů při nakládání s odpadem, najdete široké uplatnění v orgánech státní správy jako je Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí nebo Krajské úřady.

 

Co z vás bude:

  • Vedoucí pracovníci technologií pro zpracování odpadů
  • Pracovníci státní správy, kontrolních a inspekčních orgánů

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Odpadové hospodářství
  • Provoz techniky
  • Technické znalectví a oceňování

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Odpadové hospodářství          Odpadové hospodářství

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

  • 1 předmět povinný pro program Aplikovaná technika: Zemědělská technika
  • 1 předmět povinný pro specializaci Odpadové hospodářství: Zpracování odpadů

 

Garant programu: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

 

 

Tomáš Krajíček, ambasador studijního programu Aplikovaná technika

„Agronomickou fakultu jsem si vybral z jednoho prostého důvodu. Zemědělství je jedno z nejdůležitějších odvětví a je potřeba jej rozvíjet. Technika mě vždy zajímala, a proto bylo hned rozhodnuto.“ 

Klidně mi napiš svůj dotaz na ambasador.ate@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí