Program Agroekologie - specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy

 3 roky studia, titul Bc.

 • Zajímají vás aktuální témata z oblasti hospodaření v krajině?
 • Kvalita zemědělské půdy, její úrodnost, hodnota a cena?
 • Baví vás mapování, projektování, kartografie, zpracování vizualizací?

 

Specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy prohloubí vaše znalosti procesu pozemkových úprav, organizace a způsobů ochrany zemědělského půdního fondu i půdy jako složky životního prostředí.

Po ukončení studia budete schopni pracovat s geodetickými přístroji, analyzovat prostorová data (GIS, ArcGIS), ovládat CAD software a software používaný při projektování pozemkových úprav (Pozem, Proland, Atlas), tvořit mapové výstupy.

Vytvářet technické projekty jako výsledek zpracování vstupních údajů, orientovat se v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav, na základě znalostí o půdním prostředí aplikovat zákroky k nápravným opatřením proti narušení kvality půdy, orientovat se v základních pedologických laboratorních postupech, použít základní profesní znalosti z oboru závlahy, odvodnění a terénní úpravy.

 

Co z vás bude:

 • Kartograf
 • Geodet
 • Projektant

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

 • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
 • Agroekologie
 • Voda v agroekosystému

 

Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Pozemkové úpravy a ochrana půdy          Pozemkové úpravy a ochrana půdy

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

 • 1 povinný předmět: Agroekologie
 • 1 povinně volitelný předmět: Pozemkové úpravy

 

Garant programu: doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

 

 

 

Petra Melezínková, ambasadorka studijního programu Agroekologie

„Když jsem procházela nabídky oborů jednotlivých univerzit, měla jsem jenom dvě kritéria – žádná čísla a prostředí v Brně. Brno je totiž láska na celý život. A s MENDELU je to úplně stejné. Ve výběru mi přišlo nejlepší studium oboru Agroekologie, a kdybych se mohla vrátit v čase a rozhodnout se jinak, určitě bych nic neměnila.“

 

Vít Procházka, ambasador studijního programu Agroekologie

“MENDELU a obor Agroekologie jsem si vybral kvůli tomu, že už od střední školy jsem se zajímal o ekologii, zemědělství a životní prostředí. Na střední škole jsem studoval průmyslovou ekologii a obnovitelné zdroje energie.

Po nástupu do prváku před pěti lety jsem poznal mnoho zajímavých lidí, se kterými jsem stále v kontaktu. Mendelova univerzita v Brně mi sedla svým prostředím, přátelskou atmosférou a celkovou pohodou.“

Klidně nám napiš své dotazy na ambasador.aeg@mendelu.cz

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí