Program Agroekologie - specializace Agroekologie

3 roky studia, titul Bc.

  • Zajímá vás ochrana krajiny a životního prostředí?
  • Ekosystémové procesy? Biodiverzita? Globální změna klimatu?

 

E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky 


 

Při studiu specializace Agroekologie získáte komplexní povědomí o zemědělské krajině, vhodných zásazích a formách hospodaření, které respektují obecné principy udržitelnosti, a pochopíte koncepci udržitelného rozvoje a jejího úzkého provázání s oblastí zemědělství a ochranou krajiny a životního prostředí jako celku. Získáte znalost základních vztahů, vazeb a procesů v zemědělské krajině.

Stanete se odborníky na řešení problémů v zemědělské krajině a budete schopni navrhovat nápravná opatření, předjímat dopady určitých opatření na vybrané ekosystémy, zejména na agroekosystém, zpracovávat koncepční návrhy opatření vedoucí ke zpomalení úbytku a ochraně biodiverzity v zemědělské krajině. Odborně odhadovat kvalitu prostředí dle druhového složení porostu, využít a aplikovat znalosti o volně žijících organismech při komplexní péči o krajinu se zvláštním zaměřením na agroekosystémy. Organizovat a provádět krajinně-ekologický výzkum, orientovat se v základních krajinně-ekologických pojmech, environmentální legislativě a v procesu posuzování vlivů na životní prostředí s důrazem na agrosektor.

 

Co z vás bude:

  • Technik ekolog
  • Meteorolog
  • Zemědělský poradce 

 

Pokračovat můžete v navazujícím magisterském studiu:

  • Agroekologie
  • Pozemkové úpravy a ochrana půdy
  • Voda v agroekosystému

 

 Studijní plán - povinné a povinně volitelné předměty

 Agroekologie Bc.          Agroekologie Bc.

Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 2 předmětů:

  • 1 povinný předmět: Agroekologie
  • 1 povinně volitelný předmět: Řízení a správa agroekosystému

 

Garant programu: doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

 

 

 

 

Petra Melezínková, ambasadorka studijního programu Agroekologie

„Když jsem procházela nabídky oborů jednotlivých univerzit, měla jsem jenom dvě kritéria – žádná čísla a prostředí v Brně. Brno je totiž láska na celý život. A s MENDELU je to úplně stejné. Ve výběru mi přišlo nejlepší studium oboru Agroekologie, a kdybych se mohla vrátit v čase a rozhodnout se jinak, určitě bych nic neměnila.“

 

 

Vít Procházka, ambasador studijního programu Agroekologie

“MENDELU a obor Agroekologie jsem si vybral kvůli tomu, že už od střední školy jsem se zajímal o ekologii, zemědělství a životní prostředí. Na střední škole jsem studoval průmyslovou ekologii a obnovitelné zdroje energie.

Po nástupu do prváku před pěti lety jsem poznal mnoho zajímavých lidí, se kterými jsem stále v kontaktu. Mendelova univerzita v Brně mi sedla svým prostředím, přátelskou atmosférou a celkovou pohodou.“

Klidně nám napiš své dotazy na ambasador.aeg@mendelu.cz

 

 

Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D., náčelník české vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě, je členem správní rady Českého antarktického nadačního fondu a delegátem za ČR v mezinárodní organizaci COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programmes), absolvent AF MENDELU

„Podle mě je to perfektní odrazový můstek pro každého, kdo má zájem o přírodu a její funkční vztah s člověkem. Samozřejmě, že je super, když víte předem, čím chcete být, a jdete si za tím, ale jednak setkání s realitou nebývá vždy růžové, a pak – kdo to už v devatenácti ví přesně? Já to v té době nevěděl, ale byl jsem si jistý, že se znalostmi z téhle alma mater se nikdy a nikde neztratím. A taky že ne! :) “

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí