A Comparison of Journal Citation Indicies (Daniel Münich, Taras Hrendash, 2019)

Nový interaktivní nástroj umožňuje rychle odhadnout vědecký vliv časopisů v rámci více než 200 vědních oborů. Nástroj umožňuje sledovati v Česku vydávané časopisy a zjistit, ve kterých časopisech čeští vědci dominantně publikují.Nástroj je založen na citačních indexech časopisů, které byly a jsou důležitým kritériem vládního hodnocení výzkumných organizací. Vstup do aplikace, Informační leták

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí