Bakalářský studijní program (titul Bc.), 3 roky studia

 

Chcete studovat něco opravdu zajímavého? Láká vás práce v laboratoři a chtěli byste mít příležitost pracovat s nejmodernější laboratorní technikou? Chcete studovat různé formy živých organismů od buňky až po celistvý organismus? Zajímá vás genové inženýrství včetně moderních editací genomu, o kterém se dnes tak často hovoří? Víte o tom, že biotechnologie jsou celosvětově jednou z nejprogresivnějších oblastí na poli výzkumu a vývoje? Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program právě pro vás. Pojďte s námi (z)měnit svět.

 

Studijní program je zaměřen na aplikovanou genetiku a molekulární biologii mikroorganismů, rostlin a živočichů ve vztahu k biotechnologiím využitelným v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví a péči o životní prostředí. Velká pozornost je věnována praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky a dovedností včetně moderních metod studia a editace genomu s cílem vybavit studenty znalostmi a dovednostmi z oblasti molekulární biologie a biotechnologií (MBB) mikroorganismů, rostlin a živočichů od buňky až po celistvý organismus pro nalezení plnohodnotného uplatnění v praxi a ve vystudovaném oboru.

 

 • Více informací k programu
  • Absolvent má technický a biologický přehled v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie a genetiky. Celé studium je prakticky zaměřené s důrazem na osvojení si metodických postup v molekulární biologii a genetice. Důraz je kladen na znalost podstaty analytických metod, znalost a praktickou zkušenost s přístroji pro laboratorní analýzy a osvojení si standardních i pokročilých postupů studia a editace genomu a proteomiky.
  • Absolventi mají praktické uplatnění ve všech typech vědecko-výzkumných institucí jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu nebo jako pracovníci v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie. Absolventi budou mít také široký teoretický základ, což jim umožňuje uplatnění i v jiných příbuzných oborech.
 • Předměty povinné a povinně volitelné
  • Anatomie a histologie zvířat MBB
   Anatomie a morfologie rostlin
   Aplikovaná genetika mikroorganismů
   Aplikovaná genetika rostlin
   Aplikovaná genetika zvířat
   Biofyzika
   Biochemické metody speciální
   Biochemie MBB
   Cytologie
   Evoluce a genetická diverzita
   Fyziologie rostlin
   Fyziologie zvířat
   Matematika i / seminář
   Metody chemických analýz
   Metody molekulární biologie proteinů
   Metody molekulární genetiky
   Mikrobiologie MBB
   Mikroskopické a zobrazovací metody
   Molekulární biologie
   Obecná genetika
   Obecná chemie / Obecná chemie - seminář
   Obecná zootechnika
   Odborný jazyk MBB
   Ochrana životního prostředí
   Praxe bakalářská
   Programový seminář MBB I., II.
   Radiobiologie a izotopové metody
   RNA technologie
   Rostinné explantáty
   Statistické zpracování dat
   Systematická botanika
   Šlechtění a množení rostlin
   Úvod do bioinformatiky
   Základy editace genomu
   Základy genomiky a proteomiky
   Základy proteomické analýzy
   Zoologie
  • Státní závěrečná zkouška – obhajoba bakalářské práce, zkouška ze 3 předmětů:

   • 2 předměty povinné – Genetika / Molekulární biologie
   • 1 předmět povinně volitelný – Anatomie a fyziologie rostlin / Anatomie a fyziologie zvířat / Biofyzika / Biochemie / Mikrobiologie
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí