odevzdáváte po předchozí domluvě k Ing. Melišové:

 • žádost o povolení  obhajoby podepsanou školitelem
 • návrh oponentů podepsaný předsedou oborové rady
 • vyvázaná doktorská disertační  práce - 4x  (všechny náležitosti dle doporučeného postupu, POZOR do DIS se nevkládá list zadání, tisk jednostranný, na deskách DIS musí být rok, ve kterém DIS odevzdáváte !!!)
 • autoreferáty - 15x formát brožura (vzor autoreferátu)
 • kopie článku nebo potvrzení redakce o přijetí článku
 • (index - přiložíte pouze v případě, že vykonáváte zároveň SDZ a OBH DIS; index po absolvování SDZ uložen na SO DAF MENDELU)
 • strukturovaný životopis doktoranda v českém a anglickém jazyce (datum a podpis) ( vzor životopisu )
 • vyplněný formulář s anotací pro knihovny ( vzor anotace pro knihovnu )
 • seznam publikací (datum a podpis)
 • CD, které obsahuje kompletní disertační práci ve formátu PDF - včetně obrázků, nákresů, tabulek a grafů v jednom souboru, soubor disertace nesmí být zablokován (zaheslován) proti kopírování nebo proti tisku, autoreferát, životopis, seznam publikací studenta
 • podklady do UIS ( vzor podkladů do UIS )

 písemně vypracované odpovědi na oponentské posudky, případně i na další písemně doručené ohlasy (datum a podpis)

 • odborné hodnocení školitele (datum a podpis)
 • odborné hodnocení  pracoviště, na němž byl student zařazen (datum a podpis)
 • odborný zapisovatel

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí