• žádost o povolení státní doktorské zkoušky podepsanou školitelem
  • index
  • strukturovaný životopis doktoranda v českém a anglickém jazyce (datum a podpis) ( vzor životopisu )
  • seznam publikací
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí