BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace ►►►
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • programy a specializace platné od ak. roku 2020/2021: Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, specializace Provoz techniky, specializace Technické znalectví a oceňování, specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení), Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě), Profesní zemědělství
 • obory na dostudování: Agrobyznys, Agroekologie, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Všeobecné zemědělství
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

 

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce►►►
 • programy/specializace platné od ak. roku 2020/2021: Fytotechnika (specializace Fytotechnika, specializace Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Zootechnika (specializace Zootechnika, specializace Rybářství)
 • obory na dostudování:Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Rostlinolékařství, Technologie potravin, Zootechnika
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

 • studijní referentka pro programy/obory a programy/specializace NMgr. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • programy/specializace a programy/obory platné od ak. roku 2021/2022: Agroekologie (specializace Agroekologie, specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy, specializace Voda v agroekosystému), Odpadové hospodářství v prezenční a kombinované formě studia, Profesní zemědělství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, specializace Zemědělské inženýrství v prezenční formě studia, specializace Všeobecné zemědělství v kombinované formě studia)
 • programy/obory na dostudování: Agrobyznys, Agroekologie, Automobilová doprava, Provoz techniky, Rozvoj venkova, Technologie a management odpadů, Všeobecné zemědělství
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

 

 • studijní referentka pro programy/obory a programy/specializace NMgr. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • agenda studijní evidence – průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • programy/specializace a programy/obory platné od ak. roku 2021/2022: Fytotechnika, Krmivářství, Molekulární biologie a biotechnologie (specializace MBB rostlin, specializace MBB živočichů), Potravinářství a výživa člověka (specializace Jakost a bezpečnost potravin, specializace Technologie potravin, specializace Výživa člověka), Rostlinolékařství, Rybářství a hydrobiologie, Zootechnika (specializace Chov koní a agroturistika, specializace Zootechnika)
 • programy/obory na dostudování: Biotechnologie rostlin, Ekotrofologie, Fytotechnika, Chov koní a agroturistika, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Krmivářství, Rostlinolékařství, Rybářství a hydrobiologie, Technologie potravin, Živočišné biotechnologie
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a akreditace prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

ZAHRANIČÍ * PRAXE

 


PRAXE * STIPENDIA * SEKRETARIÁT DĚKANÁTU

 

 


DOKTORSKÉ STUDIUM * AKREDITACE A STUDIJNÍ PLÁNY

 

 • studijní referentka pro obory doktorského studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • individuální studijní plán, agenda studijní evidence 1. a 2. ročníku ►►►
 • referentka pro akreditace a studijní plány ►►►
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

DOKTORSKÉ STUDIUM * HABILITAČNÍ A PROFESORSKÉ ŘIZENÍ * VĚDECKÁ RADA

 

 • studijní referentka pro obory doktorského studia
 • agenda studijní evidence 3 a 4. ročníku, státní doktorské zkoušky, obhajoby ►►►
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ►►►
 • tajemnice vědecké rady fakulty ►►►
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

 

 • vedoucí studijního oddělení
 • přijímací řízení (►►►)
AgroContact | s námi porostete