BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • programy a specializace platné od ak. roku 2020/2021: Agroekologie (specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, Zemědělské inženýrství v prezenční formě) , Profesní zemědělství
 • obory na dostudování: Agrobyznys, Agroekologie, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Všeobecné zemědělství
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

 

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace Bc. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulace ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce►►►
 • programy/specializace platné od ak. roku 2020/2021: Fytotechnika (specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství)
 • obory na dostudování:Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Rostlinolékařství, Technologie potravin, Zootechnika
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

 • studijní referentka pro obory a programy/specializace NMgr. studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • agenda studijní evidence - průběh studia, státnice, promoce ►►►
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
  • proděkani mají obory a programy/specializace rozděleny dle výše uvedených Bc. oborů a programů/specializací a jejich prostupnosti do NMgr. studia

ZAHRANIČÍ * PRAXE

 


PRAXE * STIPENDIA * SEKRETARIÁT DĚKANÁTU

 

 


DOKTORSKÉ STUDIUM * AKREDITACE A STUDIJNÍ PLÁNY

 

 • studijní referentka pro obory doktorského studia
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, přijímací zkoušky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia ►►►
 • individuální studijní plán, agenda studijní evidence 1. a 2. ročníku ►►►
 • referentka pro akreditace a studijní plány ►►►
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

DOKTORSKÉ STUDIUM * HABILITAČNÍ A PROFESORSKÉ ŘIZENÍ * VĚDECKÁ RADA

 

 • studijní referentka pro obory doktorského studia
 • agenda studijní evidence 3 a 4. ročníku, státní doktorské zkoušky, obhajoby ►►►
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ►►►
 • tajemnice vědecké rady fakulty ►►►
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

 

 • vedoucí studijního oddělení
 • přijímací řízení (►►►)
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí