• vedoucí studijního oddělení
 • studijní referentka pro doktorské studium (►►►), přijímací řízení (►►►)
 • druhý e-mail: agro@mendelu.cz
 • úřední hodiny pro studenty doktorského studia: středa 10.00 -12.00 hod.
 • studijní referentka pro obory Bc. studia ►►►
 • obory Fytotechnika, Molekulární biologie a biotechnologie, Technologie potravin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika
 • přihlášky do Bc. studia uvedených studijních oborů
 • proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
 • studijní referentka pro obory Bc. studia ►►►
 • obory Agrobyznys, Agroekologie, Odpadové hospodářství, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Rostlinolékařství
 • přihlášky do Bc. studia uvedených studijních oborů
 • proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí