Institut celoživotního vzdělávání

Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:+420 545 135 006
  
Ředitel:Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA
Tajemník:Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí