Výstava století v Technickém muzeu v Brně

100#toletí

Výstavu zahájíme vernisáží 17. 6. 2019.

V Technickém muzeu v Brně budou vystaveny předměty, tiskoviny a fotografie, včetně interaktivních didaktických pomůcek, které jste neměli možnost vidět na výstavě "v budově C" Agronomické fakulty ani na květnovém setkání na Expozici Agronomické fakulty v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat na BVV.

Příběh k výstavě


Každý známe ten zvláštní pocit, když doma po letech otevřeme staré rodinné album nebo vzadu ve skříni či na půdě objevíme zaprášenou krabici s odloženými věcmi, které nám připomenou minulé prožitky nebo umožní zavzpomínat na naše blízké. Cítíme sounáležitost s historií nedávnou či vzdálenou a tím, co držíme v ruce nebo s tím a těmi, co nacházíme na starých fotografiích. Jako by se čas na chvíli vrátil a umožnil nám některé z dávných příběhů prožít znovu. Lidský mozek má jedinečnou vlastnost filtrovat vzpomínky na ty hezčí, prosluněné a obrušovat hrany historických, tehdy neodpustitelných, křivd, které dnes vzbudí úsměv na rtech. S tímto úsměvem na rtech objevujeme kouzlo zapomenutých příběhů osob a věcí. Kouzlo, které nás na chvíli vytrhne z tlaku všedních dní.

Bohatou historií se může pyšnit Agronomická fakulta (AF) Mendelovy univerzity v Brně, protože slaví 100 let. Pojďme tedy všichni trochu zpomalit. Výstava je jedním z prostředků, jak se dá zavzpomínat či jiným sdělit a připomenout, jak šel čas. Prohlédnout si staré fotografie, ale také zavzpomínat na to, jak to v našem areálu vypadalo, na dřívější kolegy, i rozjímat nad rozmanitostí nástrojů a přístrojů, které se ve zdech naší fakulty historicky používaly, některé i vyrobily. Ti mladší mohou naopak načerpat trochu toho historického ducha a něco se o historii naší fakulty dozvědět. Propojme tak současnou a minulou generaci, kteří utvářejí či utvářeli skutečné hodnoty naší fakulty a školy. A zkusme tak zvýšit sounáležitost s institucí i zaměstnavatelem, který pro nás „interní“ znamená minimálně prožitý čas v areálu v Černých Polích, ale snad i více.

Právě díky této výstavě máme možnost Všem, i široké veřejnosti, ukázat symbolické zdroje, které utvářely, a nadále utvářejí skutečnou hodnotu tradice, jakou Agronomická fakulta v Brně má. Všechny generace si u nás přijdou na své. Poučnou i hravou formou prezentujme, jak se „učilo“ zemědělství dříve a dnes.

Technické muzeum v Brně

  • Ulice: Purkyňova 105
  • Město: Brno – Královo Pole
  • PSČ: 612 00

Agronomická fakulta

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo fakulty: Zemědělská 1, Brno
Děkanát fakulty: budova C
Korespondenční adresa: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika
Telefon (děkanát): +420 545 133 001
Telefon (studijní odd.): +420 545 133 008
Fax: +420 545 212 044
E-mail: agro (at) mendelu.cz
Web: af.mendelu.cz
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
ID schránky: 85ij9bs
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí