Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

V rámci oslav 100. výročí existence a Velikonočního jarmarku století, který bude jedním z vrcholů letošního souboru mimořádných akcí...

Historicky první jarní Velikonoční jarmark proběhl v areálu Mendelovy univerzity v Brně v sobotu 13. 4. 2019.

Pivo, uvařené u příležitosti oslav 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně, získalo ocenění na soutěži Pivex.

Ve čtvrtek 4. dubna studenti ze spolků MENDELU podpořili akci LES PRO ŽIVOT

13. března 2019 proběhl na MENDELU jubilejní pátý ročník Kariérního dne.

Soutěžní přehlídka nakládaných hermelínů se uskuteční 12. 4. 2019 na Ústavu technologie potravin

Ochutnat soutěžní sýry můžete na Velikonočním...

21. 3. 2019 proběhl v Aule MENDELU odborný seminář, pořádaný v rámci projektu MZe s názvem "Široce rozkročená fakulta – podpora mezioborového...

 
 
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět