Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

Vernisáží 17.6. započala naše výstava v Technickém muzeu v Brně, kterou můžete navštívit až do 1. září

16.6., tedy na Den otců jsme se účastnili doprovodného programu již 3.ročníku Brněnského pikniku v Lužánkách

Zájemci si mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách a také sortiment ovocných druhů.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí ve spolupráci s Kariérním centrem AF MENDELU připravila další, již šestnáctý...

V aule Mendelovy univerzity proběhla "Zlatá promoce" absolventů Agronomické fakulty z roku 1969.

Zoo Praha v neděli slavnostně otevřela expozici slíďáka tatarského, největšího druhu pavouka v Evropě. Foto: Vladimír Hula, Mendelova univerzita v Brně.

Zoo Praha v neděli 26. 5. 2019 slavnostně otevřela expozici slíďáka tatarského, největšího druhu pavouka v Evropě.

Agronomická fakulta na Muzejní noci 2019 v Technickém muzeu v Brně. 18. 5. 2019

Tajemství rostlin odhaleno. 17. 5. 2019.

V úterý 14. 5. 2019 od 10 do 14 h v rámci Mezinárodního týdne koučování