Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

…aneb Seznamte se s Agronomickou fakultou po všech stránkách

v pátek 20. 9. 2019

Nalij si kávu, dřív než potkáš krávu… v úterý 24.9.

…neformální start akademického roku, kávička, nové propagační předměty, setkávání,...

18. a 19. září oslavíme výročí vysokoškolské výuky rybářství odbornou konferencí a setkáním absolventů

Umístili jsme se na 1. místě na tradičním sportovním klání zemědělských fakult a obhájili tak loňské prvenství

11. – 13. září 2019, v Lednici
L. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových...

Přihlášky na zahraniční pobyty a stáže se podávají do 27. září.

Ve dnech 9. - 11. září 2019 proběhne mezinárodní konference v oboru rostlinné biologie.

V sobotu 7. září 2019 se v areálu Vodního mlýna ve Slupi koná již patnáctý ročník Slavností chleba a my budeme u toho. 

Navštivte Festival vědy na Dopravním hřišti Riviéra Brno v pátek 6. a v sobotu 7. září.