Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době nabízí fakulta širokou škálu tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

 
 
Aktuálně na AF MENDELU

Navštivte v sobotu 18. 5. 2019 stánek Agronomické fakulty, který bude v rámci Muzejní noci 2019 v Technickém muzeu v Brně

17. 5. 2019 od 9 do 12 h, MENDELU.

16. 5. 2019, tradiční jarní přehlídka polních pokusů na Výzkumné pícninářské stanici ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou.

Pokřtili jsme knihu „Století Agronomické fakulty“!

V úterý 14. 5. 2019 od 10 do 14 h v rámci Mezinárodního týdne koučování

svátek 8. května jsme si dokonale užili

BRNO, 13. – 16. SRPEN 2019

Poprvé partnerem Přehlídky automobilové techniky v depozitáři Brně - Řečkovicích.

Článek našich výzkumníků byl publikován v prestižním časopise The Plant Journal.