"Den fascinace rostlinami" na AF MENDELU

13. 5. 2019 -

17. 5. 2019 od 9 do 12 h, MENDELU.

Nechte se okouzlit rostlinami. Odhalte jejich tajemství. Zjistěte, co nám mohou nabídnout.

Mohou být rostliny ve stresu?
Účastníci vysejí ve sterilním prostředí semena modelové rostliny Arabidopsis thaliana na půdy, které simulují současné environmentální problémy (sucho a zasolení). Připravený materiál si odnesou domů, kde budou sledovat vliv stresu na růst rostlin.

9:00–12:00 h, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Zemědělská 1, Brno. Z organizačních důvodů rezervace nutná.

Za podpory České společnosti experimentální biologie rostlin a Rady vědeckých společností ČR pořádají:
Středoevropský technologický institut (CEITEC MENDELU) a Ústav biologie rostlin, AF MENDELU.

Jan Zouhar, zouhar@mendelu.cz, tel.: +420 545 133 344
Marek Klemš, klems@mendelu.cz, tel.: +420 545 133 296

 

Akce probíhá v rámci Dne fascinace rostlinami 

 

AgroContact | s námi porostete