ZO VOS AF MENDELU v Brně


Vítejte na stránkách Základní organizace
Vysokoškolského odborového svazu
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Chci se stát členem odborů (ZO VOS AF MENDELU)

  1. Je potřeba vyplnit formulář v příloze
  2. Potvrzení VOS získáte u Ing. Janečkové
  3. Po podpisu je nutno odevzdat na mzdovou účtárnu
  4. Od 1. následujícího kalendářního měsíce po odevzdání jste se stali právoplatným členem naší organizace. Těšíme se na spolupráci!

Organizační struktura

Výbor VOS AF MENDELU
Jméno Funkce Pracoviště Telefon
Janečková Lucie, Ing. Předseda 219 3122
Mareček Jan, prof. Ing. DrSc. dr.h.c. Místopředseda 227 2306
Perlová Vladimíra, Bc. Hospodář ÚVIS CP 5168
Mecová Jana, Mgr. Péče o zaměstnance 989 5109
Tichá Michaela Kulturní referentka a jednatelka 215 2466
Přikryl František BZOP 227 2370
Libor Kalhotka, doc. Ing. Ph.D. Péče o webové stránky VO 221 3028
Kontrolní komise:      
Hrdlička Petr, doc.RNDr. CSc. předseda 239 3282
Mareš Jan, Prof. Dr. Ing. člen 224 3270
Jandák Jiří, Ing. Csc. člen 221 3061
Seznam úsekových důvěrníků
Jméno telefon e-mail Poznámka-ústav
Uhlířová 3101 cer@mendelu.cz 221
Pospíšilová. R. 3060 rena@mendelu.cz 221
Dračková 3241 drackova@mendelu.cz 235
Slavík 2092 jslavik@mendelu.cz 228
Vaculovičová 2371 vaculovi@mendelu.cz 227
Kolářová 3120 kolarova@mendelu.cz 217
Jašková 3347 jaskova@mendelu.cz 211
Hřivna 3196 hrivna@mendelu.cz 234
Marešová 3267 jmares@mendelu.cz 224
Pospíšilová 5109 rekreace@mendelu.cz 989
Mecová 5109 mecova@mendelu.cz 989
Smejkalová 3275 smejkal@mendelu.cz 239
Smetana 3300 smetanaj@mendelu.cz 225
Janečková 3122 janeckov@mendelu.cz 219
Tichá 2466 ticha@mendelu.cz 215
Tvrzníková 6029 tvrznik@mendelu.cz 554
Morávek 3523 moravek@mendelu.cz 223

Důležité dokumenty

Dokumenty 2018

 

Dokumenty 2019

 

Starší dokumenty

 

Informace VOS

 

Odkazy

Koordinační odborová rada

 

AgroContact | s námi porostete