Důležité termíny pro končící studenty 3. ročníku Bc. studia

 

19.–28. 2. 2019 výběr volitelných předmětů SZZ
25. 4. 2019 odevzdání závěrečných prací na ústav
25. 4. 2019 vložení závěrečných prací do UIS
21. 5. 2019 přijímací zkouška do NMgr. studia, rozhodnutí o přijetí do studia
24. 5. 2019 odevzdání závěrečných prací na děkanát
10.–13. 6. 2019 státnice bakalářů
20.–21. 6. 2019 zápis do NMgr. studia – hned po Bc. zkoušce
20.–21. 6. 2019 nácvik na promoce
1.–3. 7. 2019 promoce bakalářů

  (pro 3. roč. Bc. studia končí zkouškové období 24. 5. 2019)

 Důležité termíny pro končící studenty 2. ročníku NMgr. studia

 

19.–28. 2. 2019 výběr volitelných předmětů SZZ
25. 4. 2019 odevzdání závěrečných prací na ústav
25. 4. 2019 vložení závěrečných prací do UIS
17. 5. 2019 odevzdání závěrečných prací na děkanát
3.–6. 6. 2019 státnice magistrů
13.–14. 6. 2019 nácvik na promoce
17.–19. 6. 2019 promoce inženýrů
26. 6. 2019 přijímací zkoušky do doktorského studia

 (pro 2. roč. NMgr. studia končí zkouškové období 17. 5. 2019)

AgroContact | s námi porostete