Doktorské studium

 

  • studuj po SZZ
  • přijímací zkouška
  • přihlášku podejte do 17.5.2019
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky

Platba přihlášky on-line


Druhé kolo přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Výsledky přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Přijímací zkouška do doktorského studia pro ak. rok 2019/2020 dne 26.6.2019

 


Nabídka oborů doktorského studia:

Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná krajinná ekologie
Aplikovaná bioklimatologie
Aplikovaná zoologie
Bio-omika
Molekulární biologie a genetika živočichů
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Rostlinolékařství
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Technika a mechanizace zemědělství
Technologie odpadů
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
Zemědělská chemie

 

 


 Nabídka oborů doktorského studia v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou

 

  • Strukturní biologie (nabídka neplatí pro 2. kolo přijímacího řízení)
  • Bio-omika (nabídka neplatí pro 2. kolo přijímacího řízení)

 

  • podklady podle pokynů MU dodejte do 15. 3. 2019
  • ­přihlášku  podle pokynů AF MENDELU podejte do 13. 5. 2019

 

 Akreditované obory ke stažení


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Důležité termíny

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2019/2020 do 31. 1. 2019
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 25. 2. 2019
Termín podání přihlášek ke studiu do 17. 5. 2019
Přijímací zkoušky do doktorského studia 26. 6. 2019
Zápisy uchazečů přijatých do D. studia (řádně přijatí, přijatí na základě odvolání) 18. 9. 2019
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky 19. 9. 2019

Dokumenty

 


Formuláře

 


Aktuality

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

středa 10:00 - 12:00
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí