Doktorské studium

 

 • studuj po SZZ
 • přijímací zkouška
 • přihlášku podejte do 17.5.2019
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky

Platba přihlášky on-line


Předběžná informace pro uchazeče, že bude zveřejněno druhé kolo přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2019/2020

 

 • Předpokládaný termín podávání přihlášek od 1.10.2019
 • Přijímací zkouška 10.12.2019
 • Nástup do studia 7.1.2020
 • Vše bude upřesněno během měsíce září.

Výsledky přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2019/2020

 


Přijímací zkouška do doktorského studia pro ak. rok 2019/2020 dne 26.6.2019

 


Nabídka oborů doktorského studia

 

 • Akreditováno na tři roky studia
  • Zemědělská chemie
 • Akreditováno na čtyři roky studia
  • Anatomie a fyziologie rostlin
  • Aplikovaná krajinná ekologie
  • Aplikovaná bioklimatologie
  • Aplikovaná zoologie
  • Technologie odpadů
  • Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
  • Obecná produkce rostlinná
  • Speciální produkce rostlinná
  • Molekulární biologie a genetika živočichů
  • Obecná zootechnika
  • Speciální zootechnika
  • Technika a mechaizace zemědělství
  • Rostlinolékařství

 Nabídka oborů doktorského studia v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou

 

 • v případě zájmu o studium je nutné kontaktovat studijní referentku AF MENDELU i MU
 • podklady podle pokynů MU dodejte do 15. 3. 2019
 • ­přihlášku  podle pokynů AF MENDELU podejte do 13. 5. 2019
 • Témata - seznam
 • Další informace naleznete ZDE

 

 

 Akreditované obory ke stažení


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Ing. Simona Viktorinová - studijní referentka pro doktorské studium
 • tel: +420 545 133 008, e-mail: simona.viktorinova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek,podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia
 • proděkan pro doktorské studium prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2019/2020 do 31. 1. 2019
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 25. 2. 2019
Termín podání přihlášek ke studiu do 17. 5. 2019
Přijímací zkoušky do doktorského studia 26. 6. 2019
Zápisy uchazečů přijatých do D. studia (řádně přijatí, přijatí na základě odvolání) 18. 9. 2019
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky 19. 9. 2019

Dokumenty

 


Formuláře

 


Aktuality

 

 • Podávání přihlášek do doktorského studia bylo prodlouženo do 17.5.2019

Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

středa 10:00 - 12:00
AgroContact | s námi porostete