Aktuality

 

Konference "Security, Safety and Sustainability" - 6th VUA YOUTH scientific session - CALL FOR PAPERS

Vážení kolegové, jakožto člen Visegrad University Assotiation, prosíme o rozšíření nabídky. Jedná se o konferenci pro Bc., NMg. a Ph.D. studenty.

Dear VUA members, This is to announce the call for papers for the annual scientific conference organized for bachelor, master and PhD students to be held at the Faculty of Economics and Social Sciences of Szent István University, Gödöllő, Hungary under the auspices of  Visegrad University Association on November 19, 2019. Please visit the VUA website (www.vua.uniag.sk) for more information and application instructions.

 


Obecné informace

 


Program Erasmus+

 

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

 Další informace:

  • Seznam partnerských univerzit pro AF je dostupný na stránkách s informacemi pro studenty, konkrétně zde. Seznam všech partnerských institucí za celou Mendelovu univerzitu naleznete na stránkách univerzity
  • Výběrové řízení bývá vyhlášeno jednou ročně, většinou probíhá v měsíci dubnu.

 Program CEEPUS

 

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Další informace:


Zahraniční hosté na ústavech

 

Pokud je na ústavu přijata zahraniční návštěva na vícedenní pobyt, vyplňte prosím tento formulář pro zapsání osoby do přijíždějících osob. Děkujeme.


 Leták Agronomické fakulty v angličtině


Hana Kališová – referentka pro mezinárodní vztahy a praxe
  • agenda zahraniční spolupráce, studijní pobyty, stáže
  • proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Ing. Daniel Falta, Ph.D. , konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete