Aktuality

 


Obecné informace

 


Program Erasmus+

 

Stejně jako studenti, mají i zaměstnanci možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, přičemž podmínkou je odučit na zahraniční univerzitě minimálně 8 hodin za týden. Kromě výukového pobytu je možné uskutečnit výjezd také v rámci školení, kdy náplní může být konference, výměna zkušeností, seminář apod.

 Další informace:

  • Seznam partnerských univerzit pro AF je dostupný na stránkách s informacemi pro studenty, konkrétně zde. Seznam všech partnerských institucí za celou Mendelovu univerzitu naleznete na stránkách univerzity
  • Výběrové řízení bývá vyhlášeno jednou ročně, většinou probíhá v měsíci dubnu.

 Program CEEPUS

 

Akademičtí pracovníci se mohou rovněž zúčastnit programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). V tomto případě musí na zahraniční univerzitě odučit alespoň 6 hodin během pěti pracovních dní.

Další informace:


Zahraniční hosté na ústavech

 

Pokud je na ústavu přijata zahraniční návštěva na vícedenní pobyt, vyplňte prosím tento formulář pro zapsání osoby do přijíždějících osob. Děkujeme.


 Leták Agronomické fakulty v angličtině


Hana Kališová – referentka pro mezinárodní vztahy a praxe
  • agenda zahraniční spolupráce, studijní pobyty, stáže
  • proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci Ing. Daniel Falta, Ph.D. , konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete