2. kolo přijímaček do Ph.D. studia

8. 1. 2019 -

Podávejte přihlášky do 6. 2. 2019

Až do 6. 2. 2019 si můžete podat přihlášku do doktorského studia pro ak. rok 2018/2019

Nástup do studia je od 1. 3. 2019.

Informace o přijímacím řízení naleznete na http://af.mendelu.cz/30507-chci-studovat v záložce "Doktorské". 

AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět