BAKALÁŘSKÉ OBORY (3 ROKY, Bc.)   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ (2 ROKY, Ing.)  
         
  FYTOTECHNIKA FYTOTECHNIKA  
         
  ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ  
         
    ZOOTECHNIKA  
    CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA  
  ZOOTECHNIKA KRMIVÁŘSTVÍ  
    RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE  
    ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  
         
K VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ K
         
  AGROBYZNYS AGROBYZNYS  
         
    TECHNOLOGIE POTRAVIN  
  TECHNOLOGIE POTRAVIN JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN  
    EKOTROFOLOGIE  
         
  AGROEKOLOGIE AGROEKOLOGIE  
         
  PROVOZ TECHNIKY PROVOZ TECHNIKY  
    AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  
         
K ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ODPADŮ K
         
  POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY ROZVOJ VENKOVA  
         
  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN  
    ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  

 

 

K Obor je možné studovat i v kombinované formě studia
AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět